torsdag den 30. december 2010

Borgmesteren udtaler sig om den ny skolestruktur

Borgmesteren har lavet et nytårsskrift som kan læses her. Han siger at han ikke ved hvad processen ender med, men nævner at stordrift, effektivisering, sammenlægning og fælles ledelse er blandt værktøjerne til at opnå de krævede besparelser. Der nævnes intet om procesforløbet, og tager ikke stilling til konkrete forslag, såsom Ølsted Skolebestyrelses forslag om at nedlægge unødvendige skoler i kommunen.

tirsdag den 28. december 2010

Hillerød i akut saltmangel

Hillerød har længe haft problemer med snerydningen, men er nu løbet tør for salt. Se mere her hos Jyllands-Posten.

Nødcontainere til affald

Hvis du er ramt af manglende affaldsafhentning som følge af vintervejret, så orienterer kommunen om, at der opsættes en nødcontainer på rastepladsen ved Kildehøjvej busstop, lige overfor Kildehøjvej ved Frederikssundsvej.

Debat om skolestrukturen

Der er masser af læserbreve om skolestrukturen i dagens udgave af Frederiksværk Ugeblad, se side 27 her. Læserbrevene omfatter:

* Fra Melby: Der stilles spørgsmålstegn om der reelt spares penge.
* Fra Kregme: Forslag om at ændre 2 skoler til fødeskoler i stedet for kun 1.
* Fra Ølsted: Det offentlige skal indrette sig så dem der arbejder har det nemt.
* Fra Enghave: Stiller spørgsmål til trafiksikring, ombygning af skoler som resultat af reformen
* Fra Melby: Beskriver alle de problemer der er med reformen, herunder at engagement og motivation for forældrene hænger sammen med om de også skal engagere sig i skoler de ikke kommer på.

mandag den 27. december 2010

Gribskov kommune åbner for færdsel på Arresø isen

Der er allerede en del der har været ude på isen, men Gribskov kommune har officielt åbnet for et større område på isen på Arresø. Læs mere i Netavisen Nordkysten eller se mere på Gribskov kommunes hjemmeside.

søndag den 26. december 2010

Skoleoversigt

Så er der lavet et kort over det nye skoledistrikt, som byrådet ønsker at Ølsted Skole skal indgå i:


View Skolestruktur in a larger map

De nærmeste skoler til Ølsted bymidte er, sorteret efter afstand:

* Ølsted Skole: 0km
* Kregme: 5,6km
* St. Lyngby Skole^(Hillerød): 6,2km
* Magleblik: 6,8km
* Sigerslev Øster (privat): 7,2km
* Skævinge Skole (Hillerød): 8,1km
* Græse Bakkeby Skole (Frs): 9,5km

For dem der arbejder i Hillerød, Frederikssund eller Københavnsområdet, så betyder det selvflg. en del, om man skal køre i retning af arbejdspladsen eller mod Frederiksværk.

Utilfredshed med 8/3 modellen i Frederiksværk

Det er ikke kun i Ølsted og Kregme at der er stor utilfredshed med byrådets planer om ændringer på skolestrukturen - Frederiksværk Ugeblad har undersøgt forældrenes holdninger i Enghave skoledistriktet i det nordlige Frederiksværk, og blandt de forældre der vidste hvad der foregår, er der enten planer om at flytte, om at sende børnene i privatskole (Sigerslevøster...), eller også er de yderst utilfredse. Læs artiklen her.

Juleaften i St. Havelse uden strøm

Juleaften var der strømafbrydelse ved St. Havelse Strand, skriver Netavisen Sjælland, så der ikke var strøm efter 21:30.

torsdag den 23. december 2010

Slagsmål i bus ved St. Lyngby

Fra politiets døgnrapport: Kl. 1649 anmeldtes fra en bus på Hillerødvej ved Store Lyngby, at der var slagsmål i bussen mellem 2 personer. Patrulje til stedet, hvor det viste sig at en 20 årig mand fra Birkerød var blevet voldsom, hvorfor han blev anholdt og indbragt til stationen.

tirsdag den 21. december 2010

Nye forpagtere på Vossevang Kro

Vossevang Kro er nu blevet renoveret og har fået nye forpagtere, og genåbner 4. februar 2011. Læs mere på deres hjemmeside.

søndag den 19. december 2010

Ny Halsnæs avis

I det nye år kommer der en ny husstandsomdelt avis for Halsnæs, produceret af lokale, lokalt. Den hedder Halsnæs Avisen, og har allerede nu åbnet for deres netavis her.

Udsolgt for spejdernes juletræer

Spejderne meddeleler, at de netop har solgt det sidste juletræ ved SuperBrugsen og dermed har udsolgt. De havde ellers flere træer med end sidste Jul, og fik derudover en ekstra forsyning efterleveret. Spejderne takker for opbakningen og ønsker glædelig Jul!

fredag den 17. december 2010

Nye åbningstider i SuperBrugsen

SuperBrugsen Ølsted har fået nye åbningstider, der er til at huske: Der er nu åbent i bageren fra 07:00 til 19:00 på alle ugens dage, og butikken har åbent fra 08:00 til 19:00.

Solnedgang over ØIF

Dagens billede:

Juletræsfest i hallen


JULETRÆS-FEST

Søndag
d. 19. december
kl. 13
I Ølsted-Hallen
Billetter til Godteposer
sælges i 
Brugs-kiosken
indtil lørdag d. 18. dec. kl. 19.
Pris: 25 kr.
Klik her” for mere info

Forældregruppen Ølsted

Der er etableret en ny e-mail liste for forældre i Ølsted der interesserer sig for håndteringen af tilbud til børnefamilier i Ølsted. Listen er åben for alle der er bosiddende i 3310 Ølsted postdistriktet.

Hvis du vil være med, så send en mail til: lars@dybdahl.dk

SuperBrugser køber op i Ølsted

Frederiksborg Amts Avis har en artikel om den nye ejerkonstruktion i Ølsted, der bl.a. handler om at bevare indflydelse i FDB. Læs mere her.

onsdag den 15. december 2010

Ølsted skole ligger væsentligt mere centralt end andre skoler

Ølsted Info har lavet et par beregninger på transportveje til de 3 skoler som vil blive slået sammen i 8/3 modellen:

Kregme skole har følgende afstande:
* Jutevej (midt i Kregme): 2,0km
* Orionvej (Kregme): 3,1km
* Fabriksvej (midt i Ølsted): 5,3km
* Svanevej (Ølsted Strand): 7,3km

Ølsted skole har følgende afstande:
* Jutevej (midt i Kregme): 6,1km
* Orionvej (Kregme): 6,3km
* Fabriksvej (midt i Ølsted): 0,6km
* Svanevej (Ølsted Strand): 3,1km

Magleblik skole har følgende afstande:
* Jutevej (midt i Kregme): 3,8km
* Orionvej (Kregme): 4,0km
* Fabriksvej (midt i Ølsted): 6,6km
* Svanevej (Ølsted Strand): 8,6km

Dvs.:
* Jutevej: 4,1km længere til Ølsted Skole end til Kregme Skole 
* Orionvej: 3,2km længere til Ølsted Skole end til Kregme Skole 
* Fabriksvej: 4,7km længere til Kregme Skole end til Ølsted Skole 
* Svanevej: 4,2km længere til Kregme Skole end til Ølsted Skole 

Så hvis en klasse på 10 i Kregme og en klasse på 10 i Ølsted slås sammen, så spares der cirka 20km kørsel hver dag ved at samle klassen i Ølsted frem for at samle den i Kregme Skole.

Med bus og tog (hvis man vil undgå skolebussen) ligger Ølsted Skole også meget centralt. Fra f.eks. Kirsebærvej i Kregme har man følgende transporttider (fra Rejseplanen.dk):

* Kirsebærvej Kregme til Ølsted Skole: 20 minutter inkl. gang
* Kirsebærvej Kregme til Kregme Skole: 27 minutter inkl. gang

Magleblikskolen ligger bil-mæssigt så langt væk, at nogle Ølsted borgere kan risikere 40km kørsel om dagen udelukkende til at køre børn til og fra skolen (10km hver vej to gange om dagen), og er derfor næppe relevant som samlende skole.

Ølsted Skole ligger derudover tæt på Ølsted togstation, forbundet med en sikker skolevej.

Bliver Ølsted afstraffet af byrådet?

Skolebestyrelsen for Ølsted skole har indsendt et læserbrev til Frederiksværk Ugeblad. Læs det på side 40 her. I punkter:

* Skolebestyrelsen fik ikke lov til at træde tilbage.
* Begæringen har medført at Ølsted skole som eneste nu er nævnt som fødeskole, hvilket muligvis kan være en afstraffelse af Ølsted by fra byrådets side.
* Der spekuleres på, hvorfor byrådsmedlemmer som arbejder på andre skoler i kommunen ikke erklærer sig inhabile i disse spørgsmål som har kraftig indflydelse på økonomien på deres arbejdsplads, herunder antal medarbejdere.

Tidl. skolebestyrelsesmedlem fra Kregme kritiserer 8/3 modellen

Læs side 12 i Frederiksværk Ugeblad, hvor tidl. skolebestyrelsesmedlem fra Kregme, Eric Steinar Jensen, kritiserer 8/3 modellen. Grundlæggende er punkterne:

* Planen sparer kun 2,5% af kommunens skolebudget.
* Ingen kan forudsige konsekvenserne, herunder økonomiske konsekvenser.
* Efter indførsel af 8/3 modellen vil skoler kunne nedlægges administrativt uden om byrådet.
* De nye samlede skolebestyrelser skal arbejde med emner der vedrører skoler der ligger langt væk fra der, hvor deres egne børn går.
* 8/3 processen blev startet af skolechefen som nu er fyret.
* Der er forståelse for reaktionen fra skolebestyrelsen i Ølsted, herunder at borgermødet ikke var et reelt borgermøde fordi borgerne ikke fik lov til at tale med politikerne.
* De ønskede optimeringer kan til en vis grad opnås uden 8/3 modellen, ved at skolerne samarbejder.
* Der er tale om at byrådet spiller hasard med økonomien og funktionen i skolerne.

Skolebestyrelsen nægtet afgang

Skolebestyrelsen på Ølsted Skole fik ikke lov til at gå af (der er tale om et borgerligt ombud). Læs mere i Frederiksborg Amts Avis.

fredag den 10. december 2010

Spejderne sælger juletræer ved SuperBrugsen

KFUM Spejderne, Skævinge Gruppe sælger igen i år juletræer ved SuperBrugsen.

Kom og støt børnene og hør samtidig om vores aktiviteter.

Tider:
Lørdag og søndag den 11. og 12. december 2010 kl. 10-16.
Lørdag og søndag den 18. og 19. december 2010 kl. 10-16.

Priser:
Rødgran: 100,- kr.
Nordmannsgran: 200,- kr.

På glædeligt gensyn fra Spejderne!

torsdag den 9. december 2010

Læserbrev om ny skolestruktur

Majbritt Korsholm har et læserbrev om den nye skolestruktur, hvor der påpeges at Ølsted Skole har den bedste placering ift. en togstation af alle 3 skoler i det nye skoledistrikt, samt at kommunen ikke regner med at indsætte skolebusser for de elever der skal gå i en anden skole end Ølsted. Læs læserbrevet i Frederiksværk Ugeblad.

Nyt byggeprojekt i Ølsted

"Vibjerg Boligby" i Ølsted giver 68 nye grunde til 495kkr for 1079m2, lige bag ved skolen. Se mere på side 42 i Frederiksværk Ugeblad. Se et konceptbillede her.

Ølsted Skole til 6. klasse

Byrådet har på et ekstraordinært byrådsmøde vedtaget, at Ølsted Skole fremover skal gå til 6. klasse. Læs mere på forsiden af Frederiksværk Ugeblad.

Google Streetview opdateret i Ølsted

Google Streetview har fået opdateret gadebillederne i Ølsted, og der er nu mange flere veje med. Se mere her eller her.

lørdag den 4. december 2010

SuperBrugsen søger uddeler

Læs annoncen her. De 4 brugser, som står bag Ølsted Detail, som nu kommer til at eje SuperBrugsen, er fra Gilleleje, Ullerød, Havdrup samt Lynge Uggeløse Brugsforening.

tirsdag den 30. november 2010

Læserbrev om bestyrelsen for brugsforeningen

Frederiksværk Ugeblad har et kritisk og konkret læserbrev om bestyrelsen for brugsforeningen i Ølsted, der påpeger flere fejl der er begået i de forløbne år. Læs det på side 61 her.

mandag den 29. november 2010

Folketingets partier i flertal for ny brugerbetalt bro i Frederikssund

Frederiksborg Amts Avis skriver, at et flertal blandt folketingets partier er enige om en ny pakke der omfatter en brugerbetalt bro. At det bliver brugerbetalt vækker forargelse i en anden artikel i samme avis, idet den nye motorvej mellem Herning og Holstebro er på en strækning med færre biler end denne nye bro, uden at motorvejen bliver brugerbetalt.

fredag den 26. november 2010

Hjemløs bad om at blive anholdt i Kregme

I morges anholdte politiet en hjemløs 26-årig, der først havde truet sig til cigaretter og derefter selv bad om at politiet blev tilkaldt. Se mere i politiets døgnrapport.

torsdag den 25. november 2010

Status på trafikforbedringer i Ølsted

Kommunen har netop meddelt til Ølsted Info, at trafikprojektet for Ølsted skrider fremad. Projektet er p.t. i udbud, og hvis alt går efter planen vil der kunne påbegyndes noget i januar, hvilket selvflg. afhænger bl.a. af vejret.

onsdag den 24. november 2010

Enstemmig opbakning til SuperBrugsens plan

SuperBrugsens bestyrelse fik enstemmig opbakning til deres plan for SuperBrugsen, der medfører at der kommer nye ejere ved nytår. Læs mere her.

Biluheld Frederikssundsvej/Gydebakken

En 60-årig kom i morges pga. glatføre over i modsatte kørebane på Gydebakken og kørte ind i en 20-årig. Det gav et uheld med personskade og ambulance. Gydebakken blev afspærret pga. uheldet. Læs mere i Frederiksværk Ugeblad. Det er det andet uheld inden for 6 måneder med personskade omkring dette kryds, som kan blive skolevej ifb. med den nye 8/3 skolemodel.

mandag den 22. november 2010

Sikker skolevej i 8/3 modellen

I dagens Frederiksborg Amts Avis er der et debat-indlæg om sikker skolevej i forbindelse med 8/3 modellen. Det handler om at de børn, der fremover skal gå i andre skoler, ikke har en sikker cykelrute fra Ølsted, med mindre kommunen etablerer en cykelsti i forbindelse med 8/3 modellen, samt at en skolebus ikke gør det nemt at få kammerater med hjem. Desværre er der ikke mulighed for at linke til debat-indlægget.

onsdag den 17. november 2010

Hillerød har også utilfredse skolebestyrelser

Bestyrelserne på Hillerøds skoler synes skolereform virker uigennemtænkt og forhastet: "Den usikkerhed og tvivlen om, hvilken skole barnet bliver knyttet til i fremtiden, kan få forældrene til at vælge en privatskole, ..." - læs mere i Hillerød Posten. St. Lyngby skole omfattes af denne omlægning.

tirsdag den 16. november 2010

SF indrømmer at 8/3 modellen er vedtaget

Frederiksværk Ugeblad indeholder flere læserbreve fra politikere i denne uge, der tydeligt angiver at 8/3 modellen reelt er vedtaget, se dem her, dog uden nærmere specifikation af, hvad der præcist er vedtaget.

Om mødet i Ølsted hallen om skolestruktur

Bedre sent end aldrig, her er artiklen fra Frederiksborg Amts Avis om mødet i hallen om skolestrukturen. Mødet var præget af, at kommunen allerede havde lagt en plan, men at planen ikke måtte fortælles fordi der findes et krav om høring.

Skolebestyrelsens udtalelse

Skolebestyrelsen har sendt en begrundelse for deres ønske om at måtte fratræde, til Frederiksværk Ugeblad, som har publiceret det her.

Skolebestyrelsen er uenig i, hvordan den planlagte besparelse skal udføres, og har ikke fundet gehør for de synspunkter, de er kommet med. De ønsker derfor at træde tilbage, så det ikke bagefter fremgår at de har været med i en beslutning, som de reelt ikke har fået lov til at være med i.

mandag den 15. november 2010

Artikel om kommunens håndtering af Ølsted Skole

Frederiksværk Ugeblad har en artikler om skolesagen her, hvor kommunens skolechef Claus Herbert mener at skolebestyrelsen for Ølsted Skole handler udenfor reglerne, og samtidigt tilkendegiver at 8/3 modellen skulle være eneste måde at opfylde besparelserne på.

SuperBrugsen fortsætter uændret

Frederikværk Ugeblad har en artikel om SuperBrugsens likviditetsproblemer m.v. her og hvordan den kommer til at fortsætte uændret som butik.

Kommunen har vedtaget 8/3 modellen for skolerne

Frederiksborg Amts Avis har i dag en artikel om at Ølsted Skoles skolebestyrelse træder af - skolebestyrelsen har begrundet det med at kommunen arbejder som om at 8/3 modellen allerede var uformelt vedtaget, men kommunikerer som om at alt er åbent og dermed sætter skolebestyrelsen på overarbejde uden grund. Dvs. at skolebestyrelsen udelukkende bliver involveret, fordi kommunen så bagefter kan sige, at skolebestyrelsen var med til at beslutte 8/3 modellen, på trods af at den reelt allerede er vedtaget.

I den sammenhæng udtaler næstformanden i Udvalget for Familie og Børn, Kirsten Lauridsen, at skolebestyrelsen stadigvæk kan nå at komme med input til 8/3 modellen.

Læs mere her.

lørdag den 13. november 2010

Borgerforeningen fylder 75 år

I anledning af at Borgerforeningen fylder 75 år er der reception søndag 13:00 i rytterskolen. Læs mere her.

fredag den 12. november 2010

Indbrudstyve i Ølsted

Ifølge Frederiksværk Ugeblad er der indbrudstyve i Ølsted-området, på flere forskellige veje. Læs mere her.

Skolebestyrelsen anmoder om at træde tilbage

Skolebestyrelsen på Ølsted skole har bedt om at måtte træde tilbage. Det fremgår af skolens interne IT-system (forældreintra), og det sker efter at skolebestyrelsen har konstateret, at kommunen ikke vil i dialog med skolebestyrelsen om omstruktureringerne på skoleområdet, men udelukkende forsøger at bruge dem til blåstempling af deres allerede fastlagte plan for omstruktureringer - en plan som skolebestyrelsen ikke er enig i.

mandag den 8. november 2010

Ølsted Brugsforening lukker - men slukker ikke

Muselukkedagene samt et ekstraordinært tab på en lille million gør, at Ølsted Brugsforening af 1907 foreslås lukket. I stedet vil andre nordsjællandske brugsforeninger oprette et selskab til videreførelse af SuperBrugsen. Læs mere i Frederiksværk Ugeblad.

fredag den 5. november 2010

Hjælp politiet

Nordsjællands politi indleder et pilotprojekt, hvor man kan tilmelde sig en SMS tjeneste, som muliggør at man kan hjælpe politiet. Læs mere her.

tirsdag den 19. oktober 2010

Ny hjemmeside om det nye Hillerød hospital

Region Hovedstaden har lanceret en ny hjemmeside om det nye hospitalsbyggeri ved Hillerød. Læs mere her.

lørdag den 16. oktober 2010

21-årig anholdt og sigtet i Vordingborg

En 21-årig fra Ølsted blev i forgårs aften anholdt i Vordingborg og sigtet efter ordensbekendtgørelsen, i forbindelse med optræk til slagsmål i nattelivet. Læs mere i Netavisen Sjælland.

fredag den 15. oktober 2010

Artikel om gartnerens gamle hus på Stokrosevej

Frederiksborg Amts Avis har en artikel om Olena, som købte gartnerens gamle hus på Stokrosevej 1 af V. Lindenberg Eftf ApS, hvilket har givet hende mange problemer uden meget opbakning fra naboerne. Læs mere her.

torsdag den 14. oktober 2010

Spritkørsel, fanget i Kregme

Påvirket motorcyklist blev opdaget på Frederikssundsvej af en patrulje, og blev standset i Kregme. Læs mere i døgnrapporten fra politiet.

onsdag den 13. oktober 2010

Artikel om SuperBrugsen

Frederiksværk Ugeblad har en artikel om de mus, der lukkede SuperBrugsen i flere dage, og hvordan problemet blev løst. Læs mere her på side 7.

Borgermøde i hallen om ny skolestruktur

Kommunen inviterer til borgermøde den 25. oktober i Ølsted hallen kl. 19:00. Se kalenderen.

søndag den 10. oktober 2010

SuperBrugsen åben igen

Hvis nogen skulle være i tvivl, så er SuperBrugsen åben igen.

torsdag den 7. oktober 2010

SuperBrugsen lukket pga mistanke om skadedyr

SuperBrugsen har valgt at lukke mens der undersøges, om der er kommet mus ind i bygningen, og hvis der er, hvordan, og få løst problemet. Læs mere i Frederikværk Ugeblad.

Tilmelding til Julemarked

Så er der åbnet til tilmelding af stande til årets Julemarked. Læs mere her.

mandag den 4. oktober 2010

Resten af Ølsted kommer måske også på Street View

Google's streetview kamerabil blev for lidt over en time siden i dag set på Bavnager, så det betyder måske at Google streetview også kommer til at omfatte resten af vejen i Ølsted.

lørdag den 2. oktober 2010

Rundkørsel for enden af Ubberupvej i 2012

Projektet med at lave rundkørsel for enden af Ubberupvej er nu fastlagt til 2012. Læs mere i Frederiksværk Ugeblad eller den endnu ikke opdaterede side hos Vejdirektoratet.

Ombygning til modulvogntog

For at modulvogntogene kan køre fra Hillerødmotorvejen til Hundested, skal der nu bygges om - begyndende fra ramperne fra Hillerødmotorvejen. Læs mere i Frederiksværk Ugeblad.

torsdag den 30. september 2010

Trafikforbedringer sættes i gang

Mange personers frivillige arbejde i flere år bærer nu frugt - selv om der ikke er mange penge til trafikforbedringer, så har udvalget for miljø og teknik nu godkendt igangsættelse af trafikforbedringer for en lille million i Ølsted. Læs mere i Frederiksborg Amts Avis.

lørdag den 25. september 2010

16-årig dreng fra Ølsted sigtet for brandstiftelse

16-årig fra Ølsted og 15-årig fra Hundested er sigtet for brandstiftelse på sommerhus i Hundested, fordi de var i nærheden da det skete. De siger dog begge at de ikke har noget med det at gøre. Læs mere i Nordkysten.nu.

onsdag den 15. september 2010

Pressemeddelelse: The New Four Jacks i Ølsted

Torsdag d. 16. sept. kl. 19.30 er der igen viseaften i Ølsted. Viseklubben åbner efter sommerferien med et brag af en aften, hvor sangkvartetten The New Four Jacks kommer på besøg med et flot og festligt program.

De fire herrer tager de oprindelige numre fra Four Jacks’ storhedstid op til en velfortjent renæssance. Gruppen, der består af uddannede sangere og skuespillere fra Det Danske Musicalakademi, formår at ramme den originale Four Jacks-lyd, så man til tider kan blive helt i tvivl, om det mon er Bent Werther, John Mogensen og de andre, der igen står på scenen. The New Four Jacks har bl.a. optrådt med Odenseblæserne til deres Nytårskoncert i 2009 og til det Kgl. Kapels sommerfest. Så her er chancen for at tage med et smut ad Flotillens gamle vej, tilbage til Mandalay og Four Jacks’ glanstid.

Som altid vil der være fællessange indlagt i programmet, og publikum vil få udleveret tekster, så alle kan være med. Der er gratis entré for medlemmer, mens entreen er 50 kr. for gæster. Som sædvanlig kan øl, vin, vand og kage/ostemad købes til rimelige priser, mens foreningen giver kaffe og te. Arrangementet foregår i ”Sundhedsafsnittet” ved Ølsted Hallen, der ligger ved Ølsted Skole, Hovedgaden 2 i Ølsted.

Flere høstrevy billeder

Se dem her.

fredag den 10. september 2010

Ølstedvej 30-82 på tvangsauktion

De fleste af rækkehusene på Ølstedvej 30-82, som blev bygget i 2008, er gået samlet på tvangsauktion. Læs mere i Statstidende.

onsdag den 8. september 2010

Zumba event i Ølsted hallen


ZUMBA event

i Ølstedhallen

Hovedgaden 2, 3310 Ølsted

(Beginners class)
Lørdag den 11. september kl. 10.00-12.30

Tag vennerne, din mor, kollegaen eller naboen med til en sjov formiddag med sved på panden! Husk behageligt træningstøj, indendørs sko, vand og evt. frugt.

Program
09.30-10.00          Dørene åbner
10.00-12.30          Let’s ZUMBAAA          

Hvad er Zumba?
Zumba er en slags ”danseaerobic”, inspireret af forskellige latinamerikanske dansestilarter. Der er elementer fra Salsa, Cumbia, Samba, Merengue og Reggaeton, men også trin og bevægelser fra for eksempel mavedans og hip hop. Musikken er en blanding af latin amerikansk musik blandet med moderne musik. Zumba er sjov motion med en høj fedtforbrænding.

Beginners class
Eventet henvender sig til nye ZUMBA deltagere. Det tekniske niveau er ikke voldsomt højt. Zumba handler mere om at slå sig løs end om perfektion. Man bevæger sig derfra hvor man er – og alle vil kunne få det maksimale ud af Zumba – det er simpelt, men effektivt!!

Trinene bliver gennemgået, så alle kan følge med. 

Pris
Kr. 60,- ved indbetaling senest 7/9 2010 på konto 6845-0000155111. Angiv navn og adr.
Kr. 75,- ved indgangen.


Instruktør:    Louise Storm Hougaard, tidligere Ølsted, nu Odense


Louise er instruktøruddannet af Beto Perez i Amsterdam og underviser på regelmæssige hold i Odense. Derudover underviser hun til events rundt om i landet og til diverse private og firma arrangementer.

tirsdag den 31. august 2010

Ølsted Kro genåbner, nyrenoveret med åbningsreception

Lili og Kurt, som i morgen åbner Ølsted Kro for første gang, holder åbningsreception. Læs mere på Ølsted Kros nye hjemmeside.

Gydebakken spærret

Gydebakken var i dag spærret for gennemkørsel pga. asfaltarbejde, ligesom vejen fra Ll. Havelse til Skævinge også var spærret af samme grund.

12-årig pige fundet i god behold

Læs mere i Hillerød lokalavis.

fredag den 27. august 2010

torsdag den 26. august 2010

Fejlinformation om billetter til høstrevyen

DER ER STADIG BILLETTER.
Ved en fejl er der i Brugskiosken blevet oplyst, at der ikke var flere billetter til årets Høstrevy.
Dette er en fejl. Der kan stadig købes billetter i Brugskiosken til
Høstrevyen 2010
"Live fra Ølsted" 
Premiere 
Lørdag d. 4. september 2010 kl. 1800 i Ølstedhallen
med spisning og efterfølgende bal. 

Arrangør:
Revyudvalget, ØIF

torsdag den 19. august 2010

3 kvæstet ved Ubberupvej/Amtsvejen

En køreskolevogn der ville svinge til højre mod Ølsted, blev i går påkørt bagfra hvilket resulterede i 3 kvæstede. Læs mere på nordkysten.tv.

onsdag den 18. august 2010

Ane Sofie Becher fra Ølsted nr. 3 i Miss Civilization i Tyrkiet

Ane Sofie Becher fra Ølsted er blevet nr. 3 i Miss Civilization of the World konkurrencen i Tyrkiet. Læs mere på side 17 i Frederiksværk Ugeblad.

Ølsted og Omegns folkedanserforening starter op 2. september

Ølsted og Omegns folkedanserforening starter op 2. september kl. 20. Der danses hver torsdag kl. 20, så mød op og vær med.

tirsdag den 17. august 2010

Trafikgruppen arbejder videre

Trafikgruppen i Ølsted arbejder stadigvæk sammen med kommunen om at indføre en bedre håndtering af trafikken i Ølsted. Vi håber at der bliver udført en del ændringer her til efteråret. Det meste aktivitet foregår lige nu via en e-mail liste. Hvis du ønsker at komme med på listen, så ring 2033 1241.

Ny asfalt på Gydebakken

Kommunen har sat gang i en større asfaltreparation, som bl.a. omfatter Gydebakken i Ølsted, læs mere i Frederiksværk Ugeblad.

Fugleskydning er aflyst

Årets fugleskydning er desværre aflyst pga. manglende opbakning.

søndag den 15. august 2010

Indbrud i mindst 4 biler i Ølsted

Mellem torsdag eftermiddag ved 16.00-tiden og frem til fredag formiddag klokken 11.45 blev der begået indbrud i 4 biler på Tuevej, På Bakken, Hovedgaden og Guldstjernevej, hvor der blev stjålet udstyr fra bilerne. Vidner bør ringe til politiet på tlf. nr. 114. Læs mere i Lokalavisen.

fredag den 13. august 2010

Sildebord og fugleskydning

Traditionen tro byder borgerforeningen på gratis sildebord og fugleskydning, søndag d. 22. august. Man behøver hverken kunne lide sild eller skyde fugle:

Kl. 12:
GRATIS Sildebord
(Spegepølse og leverpostej m.v. til børnene)
på Stadion, Hovedgaden 1, kl. 1200
Sponseret af SuperBrugsen i Ølsted
Kl. 13:
Fugleskydningen og Konkurrencer i pilekast og luftgeværskydning.
Skattejagt for børnene.

I samme anledning sælges lodder med 5 gevinstchancer pris 40 kr på lørdag d. 14. aug. mellem kl. 10-12 ved SuperBrugsen.

tirsdag den 10. august 2010

Halsnæskoret søger medlemmer

Halsnæskoret i Frederiksværk er et af de mere ambitiøse kor i området. Der har været en del frafald på det seneste, så derfor søger de nu aktivt nye sangere - hvis du er interesseret, så læs mere på side 10 her i Frederiksværk Ugeblad.

Sport på tværs

Ølsted IF afholder igen i år et "Sport på tværs" arrangement, denne gang den 21. august mellem kl. 12 og 18 - se Frederiksværk ugeblad side 12.

lørdag den 7. august 2010

Salget af billetter til årets høstrevy starter

Høstrevyen 2010
"Live fra Ølsted"

Billetsalget starter
lørdag d. 7. august kl. 1000
"Klik her" for yderligere info

Premiere
Lørdag d. 4. september 2010 kl. 1800 i Ølstedhallen
med spisning og efterfølgende bal.

Generalprøve
Torsdag d. 2. september 2010 kl. 1930
GRATIS ADGANG

            

Arrangør:
Revyudvalget, ØIF

onsdag den 4. august 2010

Nye kroværter blive indehaverne af konferencecentret Lisestuen

Indehaverne af konferencecentret Lisestuen ser en synergieffekt mellem Lisestuen og Ølsted Kro, og er i fuld gang med renovering af kroen. Læs mere i artiklen i Frederiksborg Amts avis.

tirsdag den 3. august 2010

Skypumper nær Ølsted

Sidst i Juli blev der observeret Skypumper i Roskilde Fjord ud for Ølsted, se artiklen og billede her.

mandag den 2. august 2010

Line Toft Hansen imponerer med sit golfspil

Frederiksværk Ugeblad har en artikel på side 22 om Line Toft Hansen's golfspil, som imponerer.

Indbrudstyve fejlede ved SuperBrugsen

Indbrudstyve forsøgte fredag den 16. juli at bryde ind i SuperBrugsen ved at skære sig igennem taget, men fejlede. Læs mere i Frederiksværk Ugeblad side 2.

søndag den 25. juli 2010

fredag den 23. juli 2010

Københavnsk spritbilist fanget i Ølsted

Kl. 22:40 i nat standsede en patrulje på Frederikssundsvej en spirituspåvirket fører af en personbil. Føreren, en 19 årig kvinde fra København, alkometertestet, anholdt og indbragt til blodprøveudtagning. Fra Politiets døgnrapport.

mandag den 19. juli 2010

Tam kanin ved Stokrosevej

Der går en tam kanin rundt ved husene på Stokrosevej. Hvis nogen mangler en kanin, så ring 2033 1241.

tirsdag den 13. juli 2010

Strømafbrydelse

Kl. 19 mistede Ølsted sin strøm pga en fejl i højspændingsnettet. Problemet var løst kl. 19:50.

TV fra SFO festival i Ølsted

Fjord-TV var til SFO festival i Ølsted. Se det cirka 7 minutter inde i udsendelsen her.

søndag den 20. juni 2010

fredag den 18. juni 2010

12-årig pige fra Ølsted forsvundet og fundet igen

En 12-årig pige fra Ølsted forsvandt i går og blev eftersøgt af politiet. Læs artiklen her. Mange medier i Danmark nåede at skrive om det, men hun er fundet igen i god behold.

torsdag den 17. juni 2010

Leslåning på Rakenhøj

På søndag er der igen leslåningsdag på Rakenhøj. Det er din chance for at være med til at bevare sjældne planter og smuk natur samt få lidt inspiration og evt. vejledning i at bruge en le. Læs mere på Dansk Naturfredningsforenings hjemmeside. Det starter kl. 10, og varer muligvis ved til cirka kl. 15.

tirsdag den 15. juni 2010

Spritbilist fra Ølsted anholdt i Kvistgård

Kl. 00:40 standsede en patrulje på Helsingørsvej en spirituspåvirket fører af en personbil. Føreren, en 47 årig mand fra Ølsted, alkometertestet, anholdt og indbragt til stationen for der, at blæse i bevisalkometer. Fra politiets døgnrapport.

onsdag den 9. juni 2010

tirsdag den 1. juni 2010

Ving Tsun

Jan og John Andersen har startet Halsnæs Ving Tsun Academy, som er en klub for alle der vil lære Ving Tsun selvforsvar. Læs mere i Frederiksværk ugeblad side 19.

fredag den 28. maj 2010

Trafikuheld og trafikkaos i Ølsted

To personbiler kørte i dag ind i hinanden ved Birkebakkerne/Frederikssundsvej, muligvis fordi en 64-årig kvindelig fører fra Ølsted fik et ildebefindende. En 14-årig dreng fra Skanderborg i den modkørende bil blev dræbt og i alt 6 personer blev kvæstet. Der var et større udbud af ambulancer, lægehelikopter og politi, og da et strømførende kabel faldt ned over bilerne måtte trafikken mellem Frederikssund og Kregme ledes igennem Ølsted, hvilket forårsagede en gigantisk kø på Gydebakken, Byvej og Ubberupvej, især fordi det var svært at komme fra Ubberupvej til venstre mod Kregme.


Vis større kort

Trafikuheldet er omtalt af Ritzau og derfra i næsten alle medier, f.eks. Herning Folkeblad. Mest omtale er der fra:  Frederiksværk Ugeblad, Lokalavisen FrederikssundFrederiksborg Amts Avis, og TV2 news har også været der.´

Den mest ødelagte bil var grøn, den mindst ødelagte bil ses her, på vej væk fra ulykkesstedet:

torsdag den 27. maj 2010

Trafikgruppemøde

Der har netop været møde mellem trafikgruppen og kommunen. Kommunen fremlagde forskellige forslag til, hvordan de budgetterede penge kunne bruges bedst, med fokus på bykernen og hovedgaden ifølge den tidligere fremlagte handlingsplan. Der blev udvekslet meninger og kommunen vil på basis af de opnåede informationer fremlægge mere konkrete planer på et senere møde. Håbet er at kunne få det hele udført i år. Hvis du gerne vil være med i trafikgruppen, så send en mail.

tirsdag den 18. maj 2010

Nyt regionshospital kommer til at ligge i Hillerød

Så blev det vedtaget i regionsrådet, at der bliver etableret et nyt regionshospital i Hillerød, som skal erstatte Hillerød, Frederikssund, Helsingør, Bispebjerg og Frederiksberg hospital. Det koster ca. 10 mia. kr. at bygge og vil koste en del milliarder om året i drift. Læs mere i Jyllands-Posten.

Cirkus Arli kommer til Ølsted 27/5

Cirkus Arli kommer til Ølsted den 27. maj. Se mere her.

mandag den 17. maj 2010

200 rengøringsfolk brugte hallen til møde

Frederikssund, Halsnæs og Hillerød kører et fælles projekt, som sidste onsdag brugte Ølsted hallen til et møde for 200 personer. Læs mere på side 5 i Frederiksværk Ugeblad.

lørdag den 8. maj 2010

tirsdag den 4. maj 2010

Politiet afholder øvelse i Ølsted området

Politikompagni Frederikssund afholder en øvelse i weekenden hvor der skydes med løst krudt bl.a. i Ølsted området. Læs mere i Frederiksværk Ugeblad side 14.

fredag den 30. april 2010

Martin Foldgast muligvis set i Ølsted igen

Fra Facebook gruppen der leder efter Martin Foldgast, i går kl. 20:38:

Brian Haagen Hansen UPDATE: Vi har lige været i Ølsted. Der er en kvinde, der kort efter kl. 17.00 har set en mand komme gående overfor Brugsen: Manden så ud til at kunne være 40 år, over 180 cm, almindelig af bygning, forslået/sår under venstre øje, han var iført en mørk hættetrøje (hætten over håret) og havde kommunefarvet hår. Har gik med en cykel, havde en Kvickly-plastikpose og rodede måske med en mobiltelefon. Hun mener, at det vel kunne være Martin.

Vi skal finde og tale med den person (svarende til signalementet: såret, den mørke trøje med hætte), som tilsyneladende har opholdt sig i Ølsted med mellemrum i de seneste dage.

Vedr. en mulig dobbeltgænger: Vi har i dag mødt en lokal fyr fra Ølsted, der godt kan minde om Martin på signalement. Han hedder selvfølgelig også Martin. Samme højde, halvlangt hår, markerede kindben og fyldige læber. Han har selvfølgelig også et sår under det ene øje. Og han lide at cykle. Bemærk at han oftest er iført knælange shorts, og det er ikke ham, som blev observeret i dag.


Derefter meddeler Rolf Bjørn:

Gruppen har siden i morges kl. 06 overvåget omkring 30 strategiske steder i området uden resultat. Aktionen er afblæst og vi vil gerne sige 1000 tak til alle, der har deltaget.

I samråd med familie og venner vil eftersøgningen af Martin nu blive indstillet.

Vi vil gerne bede alle om IKKE at poste mere på denne væg [i Facebook] og i debatten af hensyn til familien, der ønsker ro om sagen. Har man vigtige informationer om Martin bedes man kontakte politiet. Derefter er man velkommen til at kontakte os. Benyt de mobilnumre, der fremgår af boksen til venstre. Skulle der dukke nyt op omkring Martin vil alle medlemmer modtage en mail fra styregruppen.

onsdag den 28. april 2010

Martin Foldgast set ved Netto i Ølsted

Martin Foldgast, som politiet og andre har forsøgt at finde, blev i formiddags set af Kenneth Svendsen, rode i nogle tøjcontainere ved Netto i Ølsted, læs mere hos Danmarks Radio, BT eller Frederiksborg Amts Avis. Hans adfærd tyder på at han ikke har lyst til at blive fundet.

mandag den 26. april 2010

Fast busdrift udfases måske 2012

Halsnæs kommune overvejer at udfase almindelig busdrift til fordel for Movia Flextrafik, efter 2012. Dette skift er allerede foretaget på store dele af Sjælland. Læs mere i Frederiksborg Amts Avis.

lørdag den 24. april 2010

Kommunen orienterer om det nye affaldssystem

Enkelte steder er det nye system ikke gået helt smertefrit, men kommunen prøver at afhjælpe. Læs mere på kommunens hjemmeside.

torsdag den 22. april 2010

Pressemeddelelse fra 3F

3F har tilsendt os nedenstående pressemeddelelse:

Byggefagene har gjort det igen - overenskomst på plads

Den faglige aktion Hovedgaden 8 Ølsted er slut.

Onsdag den 21. april 2010 blev der indgået overenskomst mellem Træ-industri og Byg (TIB) og de to polske firmaer Mariusz Rogulski og Mac entreprise.
Overenskomsten indebærer en mindsteløn på 129,- pr. time, firmaet skal indbetale de overenskomstmæssige tillæg til TIBs feriekasse for de polske ansatte.
De ansatte skal følge den almindelige overenskomst på området, og forbundet har krav på dokumentation i form af lønsedler mv. der viser overenskomsten bliver overholdt.

Konflikten blev effektiv fordi stilladsfolk, elektrikere og andre nedlagde arbejdet ligesom tømmerhandleren og andre stoppede leverancer til byggeriet

Byggefagene i Nordsjælland har med løbende demonstrationer, fra mandag den 19.april 2010 kl. 6.30, med røde faner gjort konflikten synlig og effektiv.

Byggeriet er en ombygning af et enfamiliehus bygherren er Estate invest Frederiksværk, bygherren var medarrangør af mødet og deltog i forhandlingerne.

Byggefagene i Nordsjælland, som repræsenterer alle fag der arbejder i byggeriet, Kræver fair play det vil sige, udenlandske firmaer skal have overholde danske overenskomster, og betale moms og skat.

Stop social dumping – Samme løn for samme arbejde!

Presseansvarlig for Byggefagene i Nordsjælland.

Claus Mehlsen

tirsdag den 20. april 2010

SuperBrugsen i krise

Frederiksværk Ugeblad skriver på side 5, at SuperBrugsen har tabt ca. halvdelen af ejenkapitalen i finanskriseåret 2009, og derfor har været nødt til at reducere medarbejderantallet. Der kigges på forskellige løsninger for at sikre butikkens fremtidige drift, dog bemærkes det, at budgettet for 2010 indtil videre holder.

PostDanmark omlægger postruterne

PostDanmark omlægger postruterne i Ølsted - det betyder nye tidspunkter for aflevering af post, og muligvis lidt problemer i begyndelsen. Se i øvrigt annoncen i Frederiksværk Ugeblad.

lørdag den 17. april 2010

Færdselsuheld i krydset Ubberupvej/amtsvejen

Uheldet skete i forgårs aftes lidt før kl. 18. Politiet rapporterer: Part 1, ukendt bil, kørte frem for ubetinget vigepligt, hvorfor part 2, personbil ført af en 21 årig kvinde fra Frederiksværk, måtte undvige for at undgå påkørsel, hvorved hun påkørte part 3, personbil ført af en 64 årig kvinde fra Ølsted, der holdt stille for ubetinget vigepligt. Ingen personskade.

torsdag den 15. april 2010

1 mio. kr. til trafiksikring i Ølsted

Byrådet har iflg. referat fra sidste byrådsmøde den 12. april vedtaget at afsætte 1 mio. kr. til trafikanlæg i Ølsted. Her er citater fra referatet:

Direktionen indstiller, at Udvalget for Miljø og Teknik anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at
1. der meddeles en anlægsbevilling på 3.895.000 kr. finansieret af det på investeringsoversigten for 2010 afsatte rådighedsbeløb til trafiksanering,
2. der udarbejdes detailprojekter for de i sagsfremstillingen oplistede projekter,
3. detailprojekterne forelægges Udvalget for Miljø og Teknik til godkendelse inden de udbydes,
4. administrationen bemyndiges til at reducere i projekterne, hvis tilbuddene bliver højere end bevillingen, og
5. at der i forbindelse med budgetlægningen til afledt drift indarbejdes 215.000 kr. i budget 2011 og fremover.

Der er flere projekter, og det første projekt er Ølsted:

Ølsted by, udmøntning af dele af trafikplan fra 2008: 1.000.000 kr. (projekt 1)

Sagsfremstilling:

I 2008 blev der på baggrund af et afholdt borgermøde vedrørende trafikken i Ølsted afsat 750.000 kr. til at realisere dele af den trafiksikkerhedsplan, som en borgergruppe fra Ølsted, også i 2008, udarbejdede sammen med kommunen. Blandt indkomne borgerønsker figurerer Ølsted ligeledes, med fokus på Byvej, Gydebakken, Hovedgaden og Ølstedvej. Der blev udarbejdet en plan, men arbejdet blev ikke igangsat, grundet økonomiske besparelser i kommunen i 2008 og 2009. Trafikplanen er vedlagt sagen. Der foreslås afsat 1 mio. kr. af trafiksikkerhedspuljen til at færdiggøre borgergruppens arbejde og efterfølgende udføre trafiksikkerhedsanlæg i Ølsted.

(det er så denne sagsfremstilling der er blevet godkendt af byrådet)

Høring, dialog og formidling:

I Ølsted er der dannet en trafikgruppe, der deltager i dialogen. Det vurderes i forbindelse med detailprojekteringen af de enkelte projekter i hvilket omfang, der skal informeres eller specifikt inddrages borgere ved udarbejdelsen af projekterne. Administrationen vil i samarbejde med kommunikationsfirmaet Tankegang foretage information eller inddragelse af borgere.

Der er desuden taget hensyn til, at der i fremtidige driftsbudgetter skal afsættes penge til vedligeholdelse af de nye anlæg. Hvis du gerne vil være med i trafikgruppen, så send en mail.

onsdag den 14. april 2010

Solcenteret til salg

Solcenteret i Ølsted er sat til salg, læs mere side 44 i Frederiksværk Ugeblad.

Afhenting af storskrald

Halsnæs Kommune henter storskrald i foråret 2010 i uge 21 fra tirsdag den 25. maj 2010 fra Ølsted. Bestilling af afhentning af storskrald skal ske på telefon 4488 8602 senest fredag den 14. maj 2010. Der må højst afleveres 10 enheder og kun i klare sække, det’ er klart!! Læs mere på www.halsnaes.dk

Indbrud i jagthytte på H.J.Henriksensvej

Frederiksværk Ugeblad skriver at der har været indbrud i en jagthytte på H.J.Henriksensvej. Læs mere på side 20 her.

mandag den 12. april 2010

Blokade mod byggeri på Hovedgaden

Her til morgen var der etableret blokade mod Hovedgaden 8. Ifølge de fremmødte skete det fordi huset er ved at blive ombygget med hjælp fra underbetalt arbejdskraft.

torsdag den 8. april 2010

onsdag den 7. april 2010

Tog til Hillerød erstattes af busser i weekenden

På grund af etablering af omkørselsvej ved Gørløse spærres der for togkørsel mellem Hillerød og Gørløse hele weekenden, så der er busdrift både 10. april og 11. april.

Cykelklubben er 30 men vil gerne være flere

Frederiksborg Amts Avis har skrevet en artikel om Ølsted Cykelklub.

Sommermarked i Ølstedhallen den 9. maj

Så er det tid til
Kræmmermarked i Ølstedhallen.
Søndag d. 9. maj kl. 10-15.
Kom og gør gode handler i de 44 stader

32 stader ER AFSAT,
så hvis du vil være kræmmer for en dag, så skynd dig

Ring/SMS for evt. ledige stader på tlf.: 2423 0065 eller
send en mail: info@oelsted.dk

Yderligere info ”Klik her”

fredag den 2. april 2010

torsdag den 25. marts 2010

Lavpris aften-billetter til tog og bus

Movia har gjort det billigere at rejse om aftenen på længere afstande - hvis man efter kl. 19 sender teksten "aften" til 1415, så får man en SMS billet til 20,- kr. der gælder i alle zoner. Tilbuddet gælder de næste 3 måneder. Læs mere hos aok.dk.

onsdag den 24. marts 2010

Tyve i Frederikssund pågrebet i Ølsted

Fra politiets døgnrapport: I nat kl. 0041 anmeldtes fra en tankstation i Ny Østergade i Frederikssund, at der var observeret nogle indbrudstyve, der var i færd med at læsse en varebil med koster fra kiosken. Flere patruljer dirigeret til området, hvor gerningsstedet blev sikret, ligesom det kort efter meddeles, at man har standset gerningsbilen i Ølsted, og foretaget anholdelse af 2 personer, medens en person er undløbet. De anholdte, en 19 årig mand fra Frederikssund og en 20 årig mand med ukendt adresse, blev indbragt til stationen, hvilket ligeledes skete med køretøjet.

lørdag den 20. marts 2010

Indbrudstyve skræmt væk fra landbrugsejendom

To indbrudstyve blev afbrudt i deres forsøg på indbrud på Hillerødvej, læs mere i Frederiksborg Amts Avis.

3,5 måneder uden S-tog fra Hillerød mod København

Banedanmark har påbegyndt en kæmperenovering af jernbanestrækningen fra Hillerød ind mod København, der både påvirker passagerer, vejtrafikanter og andet. Bl.a. vil der være afspærringer som forhindrer man kan kan krydse jernbanen med bil.

S-togs-trafikken afbrydes dog fuldstændigt fra Hillerød og sydpå i perioden 5. juni 2010 til 26. september 2010. I den periode vil der blive indsat forskellige slags busser, herunder busser fra de nordligste stationer til Farum, hvorfra der går tog ind mod København.

Læs mere på Banedanmarks hjemmeside.

mandag den 15. marts 2010

Ølsted Kro har nye ejere der søger forpagtere

Firmaet Estate Invest har købt Ølsted Kro af staten, og søger nu forpagtere til at drive kroen videre som kro, sådan som lokalplanen kræver. Læs mere i Frederiksborg Amts Avis.

torsdag den 11. marts 2010

27-årig sprittrafikant fra Ølsted kørte galt med knallert i Frederiksværk

Fra politiets døgnrapport: I går kl. 1431 anmeldtes et færdselsuheld på Stationspladsen. Part 1, lille knallert ført af en 27 årig mand fra Ølsted, kørte mod vest og væltede med knallerten formodentligt p.gr.a. spirituspåvirkethed. Parten anholdt og indbragt til blodprøveudtagelse.

onsdag den 10. marts 2010

Ølsted Kro solgt til staten

Staten har købt Ølsted Kro med det formål at sælge det videre til nogen, der vil videreføre stedet som en kro. Læs mere i Frederiksværk Ugeblad side 10.

Modulvogntog vedtaget

Byrådet har vedtaget at tillade modulvogntog til Hundested havn, læs mere i Frederiksborg Amts Avis.

onsdag den 24. februar 2010

18-årig tyv fra Ølsted snuppet i Hundested

En 18-årig fra Ølsted er taget i at stjæle alkohol fra en butik i Hundested. Læs mere side 18 i Frederiksværk Ugeblad.

Familiegudstjenester den første tirsdag i hver måned

Der vil være familiegudstjenester kl. 17:30 den første tirsdag i hver måned fremover, med fokus på børn, samt fællesspisning med børnevenlig mad bagefter. Ingen tilmelding og det er gratis - læs mere i Frederiksværk Ugeblad side 10 og 14.

Gårdbrand i St. Lyngby

Her til aften var der brand i en stråtækket gård i udkanten af St. Lyngby, hvilket også har givet trafikproblemer på amtsvejen. Læs mere i Hillerød-Posten.

lørdag den 13. februar 2010

Bandidos rocker anholdt i Ølsted for 2kg narko

Rockeren havde modtaget 2kg amfetamin i lufthavnen og havde så gemt det i Ølsted, hvor politiet anholdt ham. Læs mere hos DR eller hos Ekstra Bladet.

fredag den 12. februar 2010

Fastelavnsfest søndag

Der er fastelavnsfest i hallen på søndag - jævnfør kalenderen. Sørg for at hente en billet i Superbrugsen's kiosk senest lørdag kl. 13.

torsdag den 4. februar 2010

58-årig taget uden kørekort

58-årig fra Ølsted uden kørekort blev taget i Frederikssund. Læs mere i Frederikssund lokalavis.

4,7 mio. kr. til Magleblikskolen og Ølsted skole

Byrådet har vedtaget at bruge 4,7 mio. kr. til at renovere de naturvidenskabelige lokaler på Magleblikskolen og Ølsted skole, i årene 2010-2013. Jævnfør byrådsmødereferatet her.

tirsdag den 2. februar 2010

27-årig fra Ølsted sad fast på toilettet

Hillerød-Posten har en artikel om en 27-årig fra Ølsted, der ikke kunne komme ud fra toilettet i Slotsarkaderne, og derfor ringede til politiet - læs mere her.

Åbent brev til byrådet om Ølsted trafikplanen

Nedenstående fra Ølsted trafikgruppe blev indsendt til Frederiksværk Ugeblad i god tid, men de har valgt ikke at tage det med i dagens udgave. Derfor er det nu sendt til alle byrådsmedlemmerne per e-mail direkte, så de har det inden byrådsmødet i dag, og det vil også blive publiceret her, i stedet for:

Ølsted trafikplan

Det er med stor glæde, at vi kan se, at der er ved at komme midler til de trafikinvesteringer, som der efterhånden har været planlagt i over et årti i Ølsted, samt at borgmester Helge Friis mener, at Ølsted er et af de steder, der er næste til forbedringer. Trafikgruppen i Ølsted har fortsat sine aktiviteter efter at kommunens økonomi kom i vanskeligheder og derfor ikke kunne udføre de planlagte forbedringer.

Ved sidste møde, den 24. januar 2010, blev det enstemmigt vedtaget, at vi opfordrer byrådet til at gå videre med den eksisterende plan for forbedring af trafikforholdene i Ølsted. Trafikplanen blev udarbejdet i 2008 af Halsnæs Kommune i samarbejde med Via Trafik og borgere fra Ølsted, og er et yderst seriøst bud på både hvad der kan gøres, og på prioriteringen.

Ølsted er nok det område i kommunen, der er blevet udbygget mest med nye boligområder i de sidste årti, og det er sket uden at vejene, fortove og stier er udbygget tilsvarende. For eksempel er der stadigvæk kun en smal vej uden fortov ned til Daginstitutionen Gydebakken og entreprenørvirksomheden bagved, sådan at store lastbiler i to retninger og vuggestuebørn til fods skal kæmpe om vejen. Ølsted er en meget børnerig by, og der kommer også mange børn fra hele Sjælland, som besøger vores skaterhal. Når Kregme Syd bliver bebygget, kommer børnene derfra til at gå i skole i Ølsted. Desuden er der planer om yderligere boligbyggeri, både på fabriksgrundene og på markerne ud mod Arresø, og alt dette vil give vækst i trafikken. Samtidigt bliver lastbilerne, af deres GPSer, vist vej gennem Ølsted by i stedet for udenom, og kommunen har etableret lastbilparkering lige ved kirken, så alle lastbiler i byen skal køre gennem byens kerne.

Trafikplanen indeholder rigtig mange forbedringer, som er meget billige, men har stor effekt - f.eks. punktet om at lave gennemkørsel forbudt for lastbiler (som det allerede kendes fra f.eks. Store Havelse), det vil befrie Ølsted for rigtig mange lastbiler. Det vil derfor være muligt at opnå en rigtig stor forbedring af vejsystemet i Ølsted for de penge, som kommunen har til rådighed.

Trafikplanens prioriteringer vil ikke på kort sigt medføre, at vuggestuebørn og børnehavebørn undgår nærkampe med store lastbiler, eller at der kommer fortov til daginstitutionerne. Alligevel anbefaler trafikgruppen at følge trafikplanen og dennes prioriteringer, da det er vigtigere at der rent faktisk sker noget, frem for at vi fortsætter med at diskutere planer og deres prioriteringer. Der er set nok af diskussioner, og nu er det handling der skal til.
Vi opfordrer derfor byrådet til at støtte op bag kommunens trafikplan og bevilge midler til dennes udførelse.

søndag den 31. januar 2010

En lastbil hvert 4. minut

En lille hurtig udregning fortæller lidt om størrelsen på den nye grusgrav. Den nye grusgrav indeholder ca. 2,5 mio. m3 grus, hvilket vejer cirka 3,5 mio. tons. Hvis det skal køres væk i løbet af 20 år, 40 timer om ugen, så giver det 350000/20/53/40=82 tons/time. Hvis der køres med lastbiler der kan tage 10 tons ad gangen, så er det 8 lastbilture i timen, eller en 10-tons lastbil der kører forbi, hvert 4. minut.

fredag den 29. januar 2010

Ny stor grusgrav syd for Ølsted

Der er nu ved at komme en ny stor grusgrav syd for Ølsted. Det blev omtalt i december 2009 her på bloggen, og bl.a. også i Frederiksværk Ugeblad side 52 her. Her er et kort over det nye grusgrav område:Noget tyder på, at de gerne vil kunne køre igennem Ølsted (via Rakenhøj) med alle lastbilerne, men trafikgruppen i Ølsted mener ikke, at det skal tillades, da det ville belaste en meget stor del af Ølsteds veje meget voldsomt.

Sandressourcen i hele område C1 inkl. det afrømmede område anslås at være i størrelsesordenen 2.500.000 m3 sand (det røde område).

DMI varsler om snestorm

DMI har udsendt varsel om snestorm, som omfatter hele Sjælland. Ifølge DMI's vejrudsigt for Ølsted begynder sneen dog først at falde ved 18-tiden, og det bliver først rigtigt slemt lidt senere.

Billeder fra ulykken på rute 16

Hillerød Posten har billeder og en artikel fra uheldet i går, som lukkede vejen mellem Kregme og Hillerød. Der var 5 ambulancer tilstede, men iflg. artiklen kom 2 til skade.

torsdag den 28. januar 2010

Landevej 16 lukket

Pga. et uheld er landevej 16 lukket mellem Kregme og Hillerød siden 10:05 i dag, i begge retninger. Mere info på trafikken.dk.

Trafikgruppen skriver i Frederiksværk Ugeblad

Trafikgruppen har vedtaget et læserbrev, som netop er blevet sendt til Frederiksværk Ugeblad, op til det kommende byrådsmøde den 2. februar. Hovedfokus ligger på at støtte, at der kommer gang i den plan, som kommunen selv har udformet.

tirsdag den 26. januar 2010

Kørte i bil på isen

En bil og adskillige knallerter kørte i søndags rundt på isen på Roskilde Fjord ud for Havelse Mølle i en bil. Læs mere i Frederiksværk Ugeblad.

Hundested-Rørvig har indstillet sejladsen

Da færgerne har ror og skrue i begge ender, kan de ikke sejle gennem isen, og derfor er denne rute midlertidigt standset. Læs mere i Frederiksborg Amts Avis.

søndag den 24. januar 2010

Trafikmøde overstået

I anledning af, at kommunen nu har over 5 mio. kr. til investeringer i trafik, og borgmester Helge Friis har udtalt, at Ølsted står for tur mht. trafikinvesteringer, blev der i dag afholdt trafikmøde i en positiv stemning, og vi kom frem til en plan, der går ud på at lave et notat til næste byrådsmøde samt orientere offentligheden om vores konklusioner. Der kan derfor forventes nyt, snart. Hvis du er interesseret i arbejdet, så tilmeld dig listen ved at sende en mail.

lørdag den 23. januar 2010

Google billeder tidsfæstet

Så har en smule research fundet ud af, at Google's nye Street-view billeder fra Ølsted er taget den 15. april 2009 cirka kl. 16:25 :-)

Kommunen vil låne penge til genopretning og renovering af veje

Halsnæs kommune har fået mulighed for at låne penge til anlægsinvesteringer, og borgmester Helge Friis har ansøgt og fået lov til at låne 60 mio. kr. til forskellige formål - et af dem er genopretning og renovering af veje.

Det kan få relevans for Ølsted-borgernes store ønske om at trafiksikre vejene i Ølsted, så vejene kan håndtere den store mængde trafik, der er kommet. Det vil bl.a. blive diskuteret på trafikmødet på søndag. Husk at tilmelde dig, hvis du vil med.

torsdag den 21. januar 2010

Rettelse: 43-årig begik ikke indbruddet

Den 43-årige tilkaldte politiet da han så, at døren var brudt op - men tog så selv for sig af alkohol'en indendørs. Læs hele historien i Frederikssunds lokalavis.

43-årig mand fra Ølsted begår indbrud i cafeteria i Frederikssundhallen

Kl. 0758 anmeldtes et indbrud i et cafeteria i Frederikssundhallen, Kalvøvej, hvor en dør var opbrudt. Patrulje til stedet, hvor de antraf en 43 årig mand fra Ølsted, der var faldet i søvn efter at have drukket noget spiritus.
Manden sigtet og kørt hjem. Fra politiets døgnrapport.

Ølsted er kommet på Google Street view

Google har indført gade-billeder i deres kortsystem fra næsten hele Danmark, inklusiv Ølsted, hvor de har gadebilleder fra Hovedgaden, Gydebakken, Præstebrovej og Byvej. Klik på pilene for at gå frem og tilbage, eller gå ind på kortet over Ølsted, og hiv den gule mand fra zoom-søjlen i venstre side derhen, hvor du vil se gadebilleder. Husk at man kan hive i billederne og zoome ind og ud i billederne.


tirsdag den 19. januar 2010

100 husstande havde strømafbrydelse

I torsdags var ca. 100 husstande uden strøm i cirka 5 timer da en lastbil kom for tæt på luftledninger. Læs mere i Frederiksværk Ugeblad side 2.

Politisk diskussion om Ølsted skoles fysiklokale

Hanne Kjær Knudsen mener, at Ølsted skoles fysiklokale trænger til renovering, læs mere i Frederiksborg Amts Avis.

Spritbilist anholdt på Primulavej

I går aftes kl. 20:18 standsede en patrulje på Primulavej en spirituspåvirket fører af en personbil. Føreren, en 51 årig mand fra Ølsted, alkometertestet, anholdt og blodprøve udtaget. Læs mere i politirapporten.

søndag den 17. januar 2010

Trafikmøde den 24/1 kl. 14

Der er trafikmøde søndag den 24/1 kl. 14 for interesserede. Mødet er uden deltagelse fra kommunen og handler om, hvordan vi kan få fremskridt i at løse de trafikale problemer, der er identificeret i Ølsted. Hvis du er interesseret i at deltage, så ring 20331241.

fredag den 15. januar 2010

Mere af Ølsted i 3D på nettet

Google Earth har nu i alt 11 bygninger fra Ølsted i 3D, herunder Olliestedet, Duedyssegård, Ølsted IF klubhuset, Ølsted Pizzeria, en bygning på Ølsted skole og en bygning ved Ølsted kirke. For at se det, skal du starte Google Earth programmet, sætte kryds i "3D-bygninger" og finde Ølsted.


torsdag den 14. januar 2010

53-årig spritbilist fradømt kørekort i 10 år

En 53-årig spritbilist fra Ølsted, der bl.a. blev fanget 6. januar 2009 på Brødlandsvej, er nu fradømt kørekortet i 10 år. Læs mere på side 16 i Frederiksværk Ugeblad.

onsdag den 6. januar 2010

Politibekendtgørelse om færdsel på isen


I medfør af §15, stk.1, i bekendtgørelse nr. 511 af 20. juni 2005 om politiets sikring af den offentlige orden og beskyttelse af enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed m.v. samt politiets adgang til at iværksætte midlertidige foranstaltninger, bestemmes:

§ 1 Det er forbudt at færdes på isen ud for kyster, i havne eller på offentlige søer, vandløb og andre vandsteder i Nordsjællands Politikreds.

§ 2 Forbudet gælder ikke, hvor der ved opslag, afmærkning eller lignende er bekendtgjort, at færdsel på isen er tilladt.

§ 3 Overtrædelse af forbuddet straffes med bøde i medfør af politibekendtgørelsen nr. 511 af 20. januar 2005, §18.

§ 4 Bekendtgørelsen træder i kraft den 6. januar 2010.

Politidirektøren i Nordsjælland

Thorkild Fogde

(kan også ses her og det skulle også være publiceret i Frederiksborg Amts Avis i dag)

tirsdag den 5. januar 2010

søndag den 3. januar 2010

Borgmesteren: Ølsted næste til trafikinvesteringer

Borgmester Helge Friis har i sin nytårsudtalelse i Frederiksværk Ugeblad sagt, at "De bløde trafikanter skal kunne færdes mere sikkert. Hanehoved og Ølsted står vist for tur". Læs mere i Frederiksværk Ugeblad, side 4.