fredag den 29. januar 2010

Ny stor grusgrav syd for Ølsted

Der er nu ved at komme en ny stor grusgrav syd for Ølsted. Det blev omtalt i december 2009 her på bloggen, og bl.a. også i Frederiksværk Ugeblad side 52 her. Her er et kort over det nye grusgrav område:Noget tyder på, at de gerne vil kunne køre igennem Ølsted (via Rakenhøj) med alle lastbilerne, men trafikgruppen i Ølsted mener ikke, at det skal tillades, da det ville belaste en meget stor del af Ølsteds veje meget voldsomt.

Sandressourcen i hele område C1 inkl. det afrømmede område anslås at være i størrelsesordenen 2.500.000 m3 sand (det røde område).