søndag den 31. januar 2010

En lastbil hvert 4. minut

En lille hurtig udregning fortæller lidt om størrelsen på den nye grusgrav. Den nye grusgrav indeholder ca. 2,5 mio. m3 grus, hvilket vejer cirka 3,5 mio. tons. Hvis det skal køres væk i løbet af 20 år, 40 timer om ugen, så giver det 350000/20/53/40=82 tons/time. Hvis der køres med lastbiler der kan tage 10 tons ad gangen, så er det 8 lastbilture i timen, eller en 10-tons lastbil der kører forbi, hvert 4. minut.

fredag den 29. januar 2010

Ny stor grusgrav syd for Ølsted

Der er nu ved at komme en ny stor grusgrav syd for Ølsted. Det blev omtalt i december 2009 her på bloggen, og bl.a. også i Frederiksværk Ugeblad side 52 her. Her er et kort over det nye grusgrav område:Noget tyder på, at de gerne vil kunne køre igennem Ølsted (via Rakenhøj) med alle lastbilerne, men trafikgruppen i Ølsted mener ikke, at det skal tillades, da det ville belaste en meget stor del af Ølsteds veje meget voldsomt.

Sandressourcen i hele område C1 inkl. det afrømmede område anslås at være i størrelsesordenen 2.500.000 m3 sand (det røde område).

DMI varsler om snestorm

DMI har udsendt varsel om snestorm, som omfatter hele Sjælland. Ifølge DMI's vejrudsigt for Ølsted begynder sneen dog først at falde ved 18-tiden, og det bliver først rigtigt slemt lidt senere.

Billeder fra ulykken på rute 16

Hillerød Posten har billeder og en artikel fra uheldet i går, som lukkede vejen mellem Kregme og Hillerød. Der var 5 ambulancer tilstede, men iflg. artiklen kom 2 til skade.

torsdag den 28. januar 2010

Landevej 16 lukket

Pga. et uheld er landevej 16 lukket mellem Kregme og Hillerød siden 10:05 i dag, i begge retninger. Mere info på trafikken.dk.

Trafikgruppen skriver i Frederiksværk Ugeblad

Trafikgruppen har vedtaget et læserbrev, som netop er blevet sendt til Frederiksværk Ugeblad, op til det kommende byrådsmøde den 2. februar. Hovedfokus ligger på at støtte, at der kommer gang i den plan, som kommunen selv har udformet.

tirsdag den 26. januar 2010

Kørte i bil på isen

En bil og adskillige knallerter kørte i søndags rundt på isen på Roskilde Fjord ud for Havelse Mølle i en bil. Læs mere i Frederiksværk Ugeblad.

Hundested-Rørvig har indstillet sejladsen

Da færgerne har ror og skrue i begge ender, kan de ikke sejle gennem isen, og derfor er denne rute midlertidigt standset. Læs mere i Frederiksborg Amts Avis.

søndag den 24. januar 2010

Trafikmøde overstået

I anledning af, at kommunen nu har over 5 mio. kr. til investeringer i trafik, og borgmester Helge Friis har udtalt, at Ølsted står for tur mht. trafikinvesteringer, blev der i dag afholdt trafikmøde i en positiv stemning, og vi kom frem til en plan, der går ud på at lave et notat til næste byrådsmøde samt orientere offentligheden om vores konklusioner. Der kan derfor forventes nyt, snart. Hvis du er interesseret i arbejdet, så tilmeld dig listen ved at sende en mail.

lørdag den 23. januar 2010

Google billeder tidsfæstet

Så har en smule research fundet ud af, at Google's nye Street-view billeder fra Ølsted er taget den 15. april 2009 cirka kl. 16:25 :-)

Kommunen vil låne penge til genopretning og renovering af veje

Halsnæs kommune har fået mulighed for at låne penge til anlægsinvesteringer, og borgmester Helge Friis har ansøgt og fået lov til at låne 60 mio. kr. til forskellige formål - et af dem er genopretning og renovering af veje.

Det kan få relevans for Ølsted-borgernes store ønske om at trafiksikre vejene i Ølsted, så vejene kan håndtere den store mængde trafik, der er kommet. Det vil bl.a. blive diskuteret på trafikmødet på søndag. Husk at tilmelde dig, hvis du vil med.

torsdag den 21. januar 2010

Rettelse: 43-årig begik ikke indbruddet

Den 43-årige tilkaldte politiet da han så, at døren var brudt op - men tog så selv for sig af alkohol'en indendørs. Læs hele historien i Frederikssunds lokalavis.

43-årig mand fra Ølsted begår indbrud i cafeteria i Frederikssundhallen

Kl. 0758 anmeldtes et indbrud i et cafeteria i Frederikssundhallen, Kalvøvej, hvor en dør var opbrudt. Patrulje til stedet, hvor de antraf en 43 årig mand fra Ølsted, der var faldet i søvn efter at have drukket noget spiritus.
Manden sigtet og kørt hjem. Fra politiets døgnrapport.

Ølsted er kommet på Google Street view

Google har indført gade-billeder i deres kortsystem fra næsten hele Danmark, inklusiv Ølsted, hvor de har gadebilleder fra Hovedgaden, Gydebakken, Præstebrovej og Byvej. Klik på pilene for at gå frem og tilbage, eller gå ind på kortet over Ølsted, og hiv den gule mand fra zoom-søjlen i venstre side derhen, hvor du vil se gadebilleder. Husk at man kan hive i billederne og zoome ind og ud i billederne.


tirsdag den 19. januar 2010

100 husstande havde strømafbrydelse

I torsdags var ca. 100 husstande uden strøm i cirka 5 timer da en lastbil kom for tæt på luftledninger. Læs mere i Frederiksværk Ugeblad side 2.

Politisk diskussion om Ølsted skoles fysiklokale

Hanne Kjær Knudsen mener, at Ølsted skoles fysiklokale trænger til renovering, læs mere i Frederiksborg Amts Avis.

Spritbilist anholdt på Primulavej

I går aftes kl. 20:18 standsede en patrulje på Primulavej en spirituspåvirket fører af en personbil. Føreren, en 51 årig mand fra Ølsted, alkometertestet, anholdt og blodprøve udtaget. Læs mere i politirapporten.

søndag den 17. januar 2010

Trafikmøde den 24/1 kl. 14

Der er trafikmøde søndag den 24/1 kl. 14 for interesserede. Mødet er uden deltagelse fra kommunen og handler om, hvordan vi kan få fremskridt i at løse de trafikale problemer, der er identificeret i Ølsted. Hvis du er interesseret i at deltage, så ring 20331241.

fredag den 15. januar 2010

Mere af Ølsted i 3D på nettet

Google Earth har nu i alt 11 bygninger fra Ølsted i 3D, herunder Olliestedet, Duedyssegård, Ølsted IF klubhuset, Ølsted Pizzeria, en bygning på Ølsted skole og en bygning ved Ølsted kirke. For at se det, skal du starte Google Earth programmet, sætte kryds i "3D-bygninger" og finde Ølsted.


torsdag den 14. januar 2010

53-årig spritbilist fradømt kørekort i 10 år

En 53-årig spritbilist fra Ølsted, der bl.a. blev fanget 6. januar 2009 på Brødlandsvej, er nu fradømt kørekortet i 10 år. Læs mere på side 16 i Frederiksværk Ugeblad.

onsdag den 6. januar 2010

Politibekendtgørelse om færdsel på isen


I medfør af §15, stk.1, i bekendtgørelse nr. 511 af 20. juni 2005 om politiets sikring af den offentlige orden og beskyttelse af enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed m.v. samt politiets adgang til at iværksætte midlertidige foranstaltninger, bestemmes:

§ 1 Det er forbudt at færdes på isen ud for kyster, i havne eller på offentlige søer, vandløb og andre vandsteder i Nordsjællands Politikreds.

§ 2 Forbudet gælder ikke, hvor der ved opslag, afmærkning eller lignende er bekendtgjort, at færdsel på isen er tilladt.

§ 3 Overtrædelse af forbuddet straffes med bøde i medfør af politibekendtgørelsen nr. 511 af 20. januar 2005, §18.

§ 4 Bekendtgørelsen træder i kraft den 6. januar 2010.

Politidirektøren i Nordsjælland

Thorkild Fogde

(kan også ses her og det skulle også være publiceret i Frederiksborg Amts Avis i dag)

tirsdag den 5. januar 2010

søndag den 3. januar 2010

Borgmesteren: Ølsted næste til trafikinvesteringer

Borgmester Helge Friis har i sin nytårsudtalelse i Frederiksværk Ugeblad sagt, at "De bløde trafikanter skal kunne færdes mere sikkert. Hanehoved og Ølsted står vist for tur". Læs mere i Frederiksværk Ugeblad, side 4.