lørdag den 28. februar 2009

Navne til rundkørsler

Frederiksværk ugeblad opfordrer til at man indsender forslag til navne for de nye rundkørsler. Læs mere her.

5.a klassen involveres i grønlandsekspedition

Frederiksborg Amts Avis har en artikel om 5.a klassen, som får mulighed for at kommunikere direkte med en 2-mands grønlandsekspedition undervejs. Læs mere her.

Skoven ved grusgraven fældes

Frederiksborg Amts Avis har en artikel, der beskriver hvordan skoven ved Sandbjergvej, op mod den gamle grusgrav, er ved at blive fældet. Skoven ligger på privat område der bruges må benyttes til skovdrift. Anna Holst og Leif Koch er interviewet i artiklen.

fredag den 27. februar 2009

Meløse slagter lukket af fødevarekontrollen

Forbrugere, der har købt kød, herunder hakket kød og kødprodukter af Per Hartvigsen eller på adressen Amtsvejen 87, 3320 Skævinge, bør kassere det.

Fødevaremyndighederne har ved et kontrolbesøg på adressen konstateret, at slagtning, hakning, produktion af kødprodukter og opbevaring af kød er sket uden autorisation og under meget uhygiejniske forhold. Desuden har slagtedyr og kød ikke været dyrlægekontrolleret inden det blev slagtet og forarbejdet på adressen.

Det kan derfor ikke udelukkes, at kødet indeholder sygdomsfremkaldende bakterier eller er fordærvet. De ulovlige forhold blev opdaget den 26/2 om aftenen i forbindelse med en kontrol foretaget af Fødevarekontrollens Rejsehold.

Læs hele meddelelsen hos Fødevarestyrelsen.

onsdag den 18. februar 2009

Endnu en artikel om spritbilisme i Halsnæs kommune

Frederiksborg Amts Avis har endnu en artikel om de mange spritbilister i kommunen, læs den her.

Mere politi i Halsnæs kommune pga. spritbilisme

Den operative leder af færdselsafdelingen i Nordsjællands Politi vil sætte mere politi ind mod spritbilisme i Halsnæs kommune, da der er alt for mange spritbilister i området. Læs mere i Frederiksborg Amts avis.

søndag den 15. februar 2009

Borgerforening generalforsamling opdatering

Så er invitationen til generalforsamlingen lagt online her. Ifølge Jan har der været en 30% stigning i antal medlemmer fra 2007 til nu, så der nu er 370 husstande. Der vil blive serveret kaffe, te, vand og øl samt lidt spiseligt ved arrangementet.

fredag den 6. februar 2009

Fastelavn i Ølsted

Så nærmer fastetiden sig og Ølsted Borgerforening og SuperBrugsen afholder traditionen tro fastelavnsfest i hallen med præmier til udklædte, kattekonger og dronninger. Denne gang er der også en tønde til voksne barnlige sjæle.

Sted: Ølsted hallen
Tidspunkt: Søndag, 22. februar kl. 14:00

HUSK: At afhente GRATIS adgangskort til børnene i SuperBrugsens kiosk senest fredag d. 20. og medbring dem i Hallen.

Der kan købes øl, vand, kaffe, te, fastelavnsboller og pølser.

Kilde: ølsted.dk

torsdag den 5. februar 2009

Ølsted Borgerforening indkalder til generalforsamling 18/2

Ølsted Borgerforening indkalder til generalforsamling 18. februar 2009 kl. 19:30 i Rytterskolen, Hovedgaden 14.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Regnskab

4. Fastsættelse af kontingent for 2009

5. Indkomne forslag

6. Valg

A. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer:

På valg er: Jannik Sørensen (modtager ikke genvalg), Henrik Hvidthøft, 6. medlem af bestyrelsen

B. Valg af suppleant til bestyrelsen:

På valg er: Erik Birk Hansen

C. Valg af revisor og revisorsuppleant:

På valg er: Dennis Madsen og Anette Sørensen

D. Valg af fanebærersuppleant

På valg er: Dennis Madsen

7. Eventuelt

Se bekendtgørelsen side 39 i Frederiksværk Ugeblad, eller besøg hjemmesiden for Ølsted Borgerforening.

Ølsted vandværk får forbindelse til Kappelhøj Vandværk

Ølsted vandværk får forbindelse til Kappelhøj Vandværk for at sikre ekstra kapacitet til vaskeriet. I forvejen har vandværket kun en forbindelse til Vandværket Ølsted Strand. Læs vedtagelsen på side 35 i byrådsreferatet her.

Røveri mod Statoil i Kregme

Røveriet skete kl. 00:30 natten til 4. februar. Læs mere i Frederiksværk Ugeblad.

Første byrådsmøde online

Kommunen har lagt en video online af byrådsmødet den 9. december 2008. Der ser ikke ud til at være nyere byrådsmøder online. Se byrådsmødet her:

  • Byrådsmødet af 9. december 2008