søndag den 11. august 2013

Ølsted-info simplificeret

På grund af det nye blad "Ølsted Rundt", samt det faktum at der nu er 500 medlemmer på Facebooks "3310 Ølsted" hjemmeside, er denne side nu kraftigt simplificeret - se www.ølsted-info.dk