tirsdag den 22. april 2008

Modulvogntog er godt for miljøet

Modulvogntog reducerer CO2 udslip og forurening og slider mindre på vejene. Det skriver Leif Hansen på Venstre-bloggen.

mandag den 21. april 2008

ØIF generalforsamling

Mandag d. 28 April 2008 afholder Ølsted Idrætsforening ordinær generalforsamling kl. 19.30 i klubhuset.

Alle over 15 år, som har været medlem i ØIF i mindst 3 foregående måneder har stemmeret.

Den nye friskole i Halsnæs har opbakning

Der er nu næsten så mange forældre, der bakker op bag den planlagte friskole, så der kan bevilges tilskud fra undervisningsministeriet. Læs mere i Frederiksborg Amts Avis.

Frederiksværkbanens topfart udsat

Frederiksborg Amts Avis har skrevet, at manglen på lokomotivførere har medført en udsættelse af planen om flere afgange og højere topfart. Artiklen er ikke lagt på nettet, men Danmarks Radio har en artikel.