torsdag den 30. december 2010

Borgmesteren udtaler sig om den ny skolestruktur

Borgmesteren har lavet et nytårsskrift som kan læses her. Han siger at han ikke ved hvad processen ender med, men nævner at stordrift, effektivisering, sammenlægning og fælles ledelse er blandt værktøjerne til at opnå de krævede besparelser. Der nævnes intet om procesforløbet, og tager ikke stilling til konkrete forslag, såsom Ølsted Skolebestyrelses forslag om at nedlægge unødvendige skoler i kommunen.

tirsdag den 28. december 2010

Hillerød i akut saltmangel

Hillerød har længe haft problemer med snerydningen, men er nu løbet tør for salt. Se mere her hos Jyllands-Posten.

Nødcontainere til affald

Hvis du er ramt af manglende affaldsafhentning som følge af vintervejret, så orienterer kommunen om, at der opsættes en nødcontainer på rastepladsen ved Kildehøjvej busstop, lige overfor Kildehøjvej ved Frederikssundsvej.

Debat om skolestrukturen

Der er masser af læserbreve om skolestrukturen i dagens udgave af Frederiksværk Ugeblad, se side 27 her. Læserbrevene omfatter:

* Fra Melby: Der stilles spørgsmålstegn om der reelt spares penge.
* Fra Kregme: Forslag om at ændre 2 skoler til fødeskoler i stedet for kun 1.
* Fra Ølsted: Det offentlige skal indrette sig så dem der arbejder har det nemt.
* Fra Enghave: Stiller spørgsmål til trafiksikring, ombygning af skoler som resultat af reformen
* Fra Melby: Beskriver alle de problemer der er med reformen, herunder at engagement og motivation for forældrene hænger sammen med om de også skal engagere sig i skoler de ikke kommer på.

mandag den 27. december 2010

Gribskov kommune åbner for færdsel på Arresø isen

Der er allerede en del der har været ude på isen, men Gribskov kommune har officielt åbnet for et større område på isen på Arresø. Læs mere i Netavisen Nordkysten eller se mere på Gribskov kommunes hjemmeside.

søndag den 26. december 2010

Skoleoversigt

Så er der lavet et kort over det nye skoledistrikt, som byrådet ønsker at Ølsted Skole skal indgå i:


View Skolestruktur in a larger map

De nærmeste skoler til Ølsted bymidte er, sorteret efter afstand:

* Ølsted Skole: 0km
* Kregme: 5,6km
* St. Lyngby Skole^(Hillerød): 6,2km
* Magleblik: 6,8km
* Sigerslev Øster (privat): 7,2km
* Skævinge Skole (Hillerød): 8,1km
* Græse Bakkeby Skole (Frs): 9,5km

For dem der arbejder i Hillerød, Frederikssund eller Københavnsområdet, så betyder det selvflg. en del, om man skal køre i retning af arbejdspladsen eller mod Frederiksværk.

Utilfredshed med 8/3 modellen i Frederiksværk

Det er ikke kun i Ølsted og Kregme at der er stor utilfredshed med byrådets planer om ændringer på skolestrukturen - Frederiksværk Ugeblad har undersøgt forældrenes holdninger i Enghave skoledistriktet i det nordlige Frederiksværk, og blandt de forældre der vidste hvad der foregår, er der enten planer om at flytte, om at sende børnene i privatskole (Sigerslevøster...), eller også er de yderst utilfredse. Læs artiklen her.

Juleaften i St. Havelse uden strøm

Juleaften var der strømafbrydelse ved St. Havelse Strand, skriver Netavisen Sjælland, så der ikke var strøm efter 21:30.

torsdag den 23. december 2010

Slagsmål i bus ved St. Lyngby

Fra politiets døgnrapport: Kl. 1649 anmeldtes fra en bus på Hillerødvej ved Store Lyngby, at der var slagsmål i bussen mellem 2 personer. Patrulje til stedet, hvor det viste sig at en 20 årig mand fra Birkerød var blevet voldsom, hvorfor han blev anholdt og indbragt til stationen.

tirsdag den 21. december 2010

Nye forpagtere på Vossevang Kro

Vossevang Kro er nu blevet renoveret og har fået nye forpagtere, og genåbner 4. februar 2011. Læs mere på deres hjemmeside.

søndag den 19. december 2010

Ny Halsnæs avis

I det nye år kommer der en ny husstandsomdelt avis for Halsnæs, produceret af lokale, lokalt. Den hedder Halsnæs Avisen, og har allerede nu åbnet for deres netavis her.

Udsolgt for spejdernes juletræer

Spejderne meddeleler, at de netop har solgt det sidste juletræ ved SuperBrugsen og dermed har udsolgt. De havde ellers flere træer med end sidste Jul, og fik derudover en ekstra forsyning efterleveret. Spejderne takker for opbakningen og ønsker glædelig Jul!

fredag den 17. december 2010

Nye åbningstider i SuperBrugsen

SuperBrugsen Ølsted har fået nye åbningstider, der er til at huske: Der er nu åbent i bageren fra 07:00 til 19:00 på alle ugens dage, og butikken har åbent fra 08:00 til 19:00.

Solnedgang over ØIF

Dagens billede:

Juletræsfest i hallen


JULETRÆS-FEST

Søndag
d. 19. december
kl. 13
I Ølsted-Hallen
Billetter til Godteposer
sælges i 
Brugs-kiosken
indtil lørdag d. 18. dec. kl. 19.
Pris: 25 kr.
Klik her” for mere info

Forældregruppen Ølsted

Der er etableret en ny e-mail liste for forældre i Ølsted der interesserer sig for håndteringen af tilbud til børnefamilier i Ølsted. Listen er åben for alle der er bosiddende i 3310 Ølsted postdistriktet.

Hvis du vil være med, så send en mail til: lars@dybdahl.dk

SuperBrugser køber op i Ølsted

Frederiksborg Amts Avis har en artikel om den nye ejerkonstruktion i Ølsted, der bl.a. handler om at bevare indflydelse i FDB. Læs mere her.

onsdag den 15. december 2010

Ølsted skole ligger væsentligt mere centralt end andre skoler

Ølsted Info har lavet et par beregninger på transportveje til de 3 skoler som vil blive slået sammen i 8/3 modellen:

Kregme skole har følgende afstande:
* Jutevej (midt i Kregme): 2,0km
* Orionvej (Kregme): 3,1km
* Fabriksvej (midt i Ølsted): 5,3km
* Svanevej (Ølsted Strand): 7,3km

Ølsted skole har følgende afstande:
* Jutevej (midt i Kregme): 6,1km
* Orionvej (Kregme): 6,3km
* Fabriksvej (midt i Ølsted): 0,6km
* Svanevej (Ølsted Strand): 3,1km

Magleblik skole har følgende afstande:
* Jutevej (midt i Kregme): 3,8km
* Orionvej (Kregme): 4,0km
* Fabriksvej (midt i Ølsted): 6,6km
* Svanevej (Ølsted Strand): 8,6km

Dvs.:
* Jutevej: 4,1km længere til Ølsted Skole end til Kregme Skole 
* Orionvej: 3,2km længere til Ølsted Skole end til Kregme Skole 
* Fabriksvej: 4,7km længere til Kregme Skole end til Ølsted Skole 
* Svanevej: 4,2km længere til Kregme Skole end til Ølsted Skole 

Så hvis en klasse på 10 i Kregme og en klasse på 10 i Ølsted slås sammen, så spares der cirka 20km kørsel hver dag ved at samle klassen i Ølsted frem for at samle den i Kregme Skole.

Med bus og tog (hvis man vil undgå skolebussen) ligger Ølsted Skole også meget centralt. Fra f.eks. Kirsebærvej i Kregme har man følgende transporttider (fra Rejseplanen.dk):

* Kirsebærvej Kregme til Ølsted Skole: 20 minutter inkl. gang
* Kirsebærvej Kregme til Kregme Skole: 27 minutter inkl. gang

Magleblikskolen ligger bil-mæssigt så langt væk, at nogle Ølsted borgere kan risikere 40km kørsel om dagen udelukkende til at køre børn til og fra skolen (10km hver vej to gange om dagen), og er derfor næppe relevant som samlende skole.

Ølsted Skole ligger derudover tæt på Ølsted togstation, forbundet med en sikker skolevej.

Bliver Ølsted afstraffet af byrådet?

Skolebestyrelsen for Ølsted skole har indsendt et læserbrev til Frederiksværk Ugeblad. Læs det på side 40 her. I punkter:

* Skolebestyrelsen fik ikke lov til at træde tilbage.
* Begæringen har medført at Ølsted skole som eneste nu er nævnt som fødeskole, hvilket muligvis kan være en afstraffelse af Ølsted by fra byrådets side.
* Der spekuleres på, hvorfor byrådsmedlemmer som arbejder på andre skoler i kommunen ikke erklærer sig inhabile i disse spørgsmål som har kraftig indflydelse på økonomien på deres arbejdsplads, herunder antal medarbejdere.

Tidl. skolebestyrelsesmedlem fra Kregme kritiserer 8/3 modellen

Læs side 12 i Frederiksværk Ugeblad, hvor tidl. skolebestyrelsesmedlem fra Kregme, Eric Steinar Jensen, kritiserer 8/3 modellen. Grundlæggende er punkterne:

* Planen sparer kun 2,5% af kommunens skolebudget.
* Ingen kan forudsige konsekvenserne, herunder økonomiske konsekvenser.
* Efter indførsel af 8/3 modellen vil skoler kunne nedlægges administrativt uden om byrådet.
* De nye samlede skolebestyrelser skal arbejde med emner der vedrører skoler der ligger langt væk fra der, hvor deres egne børn går.
* 8/3 processen blev startet af skolechefen som nu er fyret.
* Der er forståelse for reaktionen fra skolebestyrelsen i Ølsted, herunder at borgermødet ikke var et reelt borgermøde fordi borgerne ikke fik lov til at tale med politikerne.
* De ønskede optimeringer kan til en vis grad opnås uden 8/3 modellen, ved at skolerne samarbejder.
* Der er tale om at byrådet spiller hasard med økonomien og funktionen i skolerne.

Skolebestyrelsen nægtet afgang

Skolebestyrelsen på Ølsted Skole fik ikke lov til at gå af (der er tale om et borgerligt ombud). Læs mere i Frederiksborg Amts Avis.

fredag den 10. december 2010

Spejderne sælger juletræer ved SuperBrugsen

KFUM Spejderne, Skævinge Gruppe sælger igen i år juletræer ved SuperBrugsen.

Kom og støt børnene og hør samtidig om vores aktiviteter.

Tider:
Lørdag og søndag den 11. og 12. december 2010 kl. 10-16.
Lørdag og søndag den 18. og 19. december 2010 kl. 10-16.

Priser:
Rødgran: 100,- kr.
Nordmannsgran: 200,- kr.

På glædeligt gensyn fra Spejderne!

torsdag den 9. december 2010

Læserbrev om ny skolestruktur

Majbritt Korsholm har et læserbrev om den nye skolestruktur, hvor der påpeges at Ølsted Skole har den bedste placering ift. en togstation af alle 3 skoler i det nye skoledistrikt, samt at kommunen ikke regner med at indsætte skolebusser for de elever der skal gå i en anden skole end Ølsted. Læs læserbrevet i Frederiksværk Ugeblad.

Nyt byggeprojekt i Ølsted

"Vibjerg Boligby" i Ølsted giver 68 nye grunde til 495kkr for 1079m2, lige bag ved skolen. Se mere på side 42 i Frederiksværk Ugeblad. Se et konceptbillede her.

Ølsted Skole til 6. klasse

Byrådet har på et ekstraordinært byrådsmøde vedtaget, at Ølsted Skole fremover skal gå til 6. klasse. Læs mere på forsiden af Frederiksværk Ugeblad.

Google Streetview opdateret i Ølsted

Google Streetview har fået opdateret gadebillederne i Ølsted, og der er nu mange flere veje med. Se mere her eller her.

lørdag den 4. december 2010

SuperBrugsen søger uddeler

Læs annoncen her. De 4 brugser, som står bag Ølsted Detail, som nu kommer til at eje SuperBrugsen, er fra Gilleleje, Ullerød, Havdrup samt Lynge Uggeløse Brugsforening.