torsdag den 30. december 2010

Borgmesteren udtaler sig om den ny skolestruktur

Borgmesteren har lavet et nytårsskrift som kan læses her. Han siger at han ikke ved hvad processen ender med, men nævner at stordrift, effektivisering, sammenlægning og fælles ledelse er blandt værktøjerne til at opnå de krævede besparelser. Der nævnes intet om procesforløbet, og tager ikke stilling til konkrete forslag, såsom Ølsted Skolebestyrelses forslag om at nedlægge unødvendige skoler i kommunen.