onsdag den 15. december 2010

Tidl. skolebestyrelsesmedlem fra Kregme kritiserer 8/3 modellen

Læs side 12 i Frederiksværk Ugeblad, hvor tidl. skolebestyrelsesmedlem fra Kregme, Eric Steinar Jensen, kritiserer 8/3 modellen. Grundlæggende er punkterne:

* Planen sparer kun 2,5% af kommunens skolebudget.
* Ingen kan forudsige konsekvenserne, herunder økonomiske konsekvenser.
* Efter indførsel af 8/3 modellen vil skoler kunne nedlægges administrativt uden om byrådet.
* De nye samlede skolebestyrelser skal arbejde med emner der vedrører skoler der ligger langt væk fra der, hvor deres egne børn går.
* 8/3 processen blev startet af skolechefen som nu er fyret.
* Der er forståelse for reaktionen fra skolebestyrelsen i Ølsted, herunder at borgermødet ikke var et reelt borgermøde fordi borgerne ikke fik lov til at tale med politikerne.
* De ønskede optimeringer kan til en vis grad opnås uden 8/3 modellen, ved at skolerne samarbejder.
* Der er tale om at byrådet spiller hasard med økonomien og funktionen i skolerne.