torsdag den 9. december 2010

Ølsted Skole til 6. klasse

Byrådet har på et ekstraordinært byrådsmøde vedtaget, at Ølsted Skole fremover skal gå til 6. klasse. Læs mere på forsiden af Frederiksværk Ugeblad.