fredag den 17. december 2010

SuperBrugser køber op i Ølsted

Frederiksborg Amts Avis har en artikel om den nye ejerkonstruktion i Ølsted, der bl.a. handler om at bevare indflydelse i FDB. Læs mere her.