søndag den 31. januar 2010

En lastbil hvert 4. minut

En lille hurtig udregning fortæller lidt om størrelsen på den nye grusgrav. Den nye grusgrav indeholder ca. 2,5 mio. m3 grus, hvilket vejer cirka 3,5 mio. tons. Hvis det skal køres væk i løbet af 20 år, 40 timer om ugen, så giver det 350000/20/53/40=82 tons/time. Hvis der køres med lastbiler der kan tage 10 tons ad gangen, så er det 8 lastbilture i timen, eller en 10-tons lastbil der kører forbi, hvert 4. minut.