tirsdag den 2. februar 2010

Åbent brev til byrådet om Ølsted trafikplanen

Nedenstående fra Ølsted trafikgruppe blev indsendt til Frederiksværk Ugeblad i god tid, men de har valgt ikke at tage det med i dagens udgave. Derfor er det nu sendt til alle byrådsmedlemmerne per e-mail direkte, så de har det inden byrådsmødet i dag, og det vil også blive publiceret her, i stedet for:

Ølsted trafikplan

Det er med stor glæde, at vi kan se, at der er ved at komme midler til de trafikinvesteringer, som der efterhånden har været planlagt i over et årti i Ølsted, samt at borgmester Helge Friis mener, at Ølsted er et af de steder, der er næste til forbedringer. Trafikgruppen i Ølsted har fortsat sine aktiviteter efter at kommunens økonomi kom i vanskeligheder og derfor ikke kunne udføre de planlagte forbedringer.

Ved sidste møde, den 24. januar 2010, blev det enstemmigt vedtaget, at vi opfordrer byrådet til at gå videre med den eksisterende plan for forbedring af trafikforholdene i Ølsted. Trafikplanen blev udarbejdet i 2008 af Halsnæs Kommune i samarbejde med Via Trafik og borgere fra Ølsted, og er et yderst seriøst bud på både hvad der kan gøres, og på prioriteringen.

Ølsted er nok det område i kommunen, der er blevet udbygget mest med nye boligområder i de sidste årti, og det er sket uden at vejene, fortove og stier er udbygget tilsvarende. For eksempel er der stadigvæk kun en smal vej uden fortov ned til Daginstitutionen Gydebakken og entreprenørvirksomheden bagved, sådan at store lastbiler i to retninger og vuggestuebørn til fods skal kæmpe om vejen. Ølsted er en meget børnerig by, og der kommer også mange børn fra hele Sjælland, som besøger vores skaterhal. Når Kregme Syd bliver bebygget, kommer børnene derfra til at gå i skole i Ølsted. Desuden er der planer om yderligere boligbyggeri, både på fabriksgrundene og på markerne ud mod Arresø, og alt dette vil give vækst i trafikken. Samtidigt bliver lastbilerne, af deres GPSer, vist vej gennem Ølsted by i stedet for udenom, og kommunen har etableret lastbilparkering lige ved kirken, så alle lastbiler i byen skal køre gennem byens kerne.

Trafikplanen indeholder rigtig mange forbedringer, som er meget billige, men har stor effekt - f.eks. punktet om at lave gennemkørsel forbudt for lastbiler (som det allerede kendes fra f.eks. Store Havelse), det vil befrie Ølsted for rigtig mange lastbiler. Det vil derfor være muligt at opnå en rigtig stor forbedring af vejsystemet i Ølsted for de penge, som kommunen har til rådighed.

Trafikplanens prioriteringer vil ikke på kort sigt medføre, at vuggestuebørn og børnehavebørn undgår nærkampe med store lastbiler, eller at der kommer fortov til daginstitutionerne. Alligevel anbefaler trafikgruppen at følge trafikplanen og dennes prioriteringer, da det er vigtigere at der rent faktisk sker noget, frem for at vi fortsætter med at diskutere planer og deres prioriteringer. Der er set nok af diskussioner, og nu er det handling der skal til.
Vi opfordrer derfor byrådet til at støtte op bag kommunens trafikplan og bevilge midler til dennes udførelse.