lørdag den 2. oktober 2010

Ombygning til modulvogntog

For at modulvogntogene kan køre fra Hillerødmotorvejen til Hundested, skal der nu bygges om - begyndende fra ramperne fra Hillerødmotorvejen. Læs mere i Frederiksværk Ugeblad.