onsdag den 7. april 2010

Cykelklubben er 30 men vil gerne være flere

Frederiksborg Amts Avis har skrevet en artikel om Ølsted Cykelklub.