torsdag den 27. maj 2010

Trafikgruppemøde

Der har netop været møde mellem trafikgruppen og kommunen. Kommunen fremlagde forskellige forslag til, hvordan de budgetterede penge kunne bruges bedst, med fokus på bykernen og hovedgaden ifølge den tidligere fremlagte handlingsplan. Der blev udvekslet meninger og kommunen vil på basis af de opnåede informationer fremlægge mere konkrete planer på et senere møde. Håbet er at kunne få det hele udført i år. Hvis du gerne vil være med i trafikgruppen, så send en mail.