tirsdag den 16. november 2010

Skolebestyrelsens udtalelse

Skolebestyrelsen har sendt en begrundelse for deres ønske om at måtte fratræde, til Frederiksværk Ugeblad, som har publiceret det her.

Skolebestyrelsen er uenig i, hvordan den planlagte besparelse skal udføres, og har ikke fundet gehør for de synspunkter, de er kommet med. De ønsker derfor at træde tilbage, så det ikke bagefter fremgår at de har været med i en beslutning, som de reelt ikke har fået lov til at være med i.