fredag den 12. november 2010

Skolebestyrelsen anmoder om at træde tilbage

Skolebestyrelsen på Ølsted skole har bedt om at måtte træde tilbage. Det fremgår af skolens interne IT-system (forældreintra), og det sker efter at skolebestyrelsen har konstateret, at kommunen ikke vil i dialog med skolebestyrelsen om omstruktureringerne på skoleområdet, men udelukkende forsøger at bruge dem til blåstempling af deres allerede fastlagte plan for omstruktureringer - en plan som skolebestyrelsen ikke er enig i.