onsdag den 15. februar 2012

Ny togstation

Der anlægges en ny S-tog station ved Hillerød som også vil blive betjent af Frederiksværkbanen. Tidsmæssigt vil dette bringe Ølsted op mod 10% tættere på København.

Politisk aftale om eltog til Esbjerg og andet godt