lørdag den 12. februar 2011

Ny skolestruktur går imod regeringens visioner

I denne artikel i Frederiksværk Ugeblad beskrives, hvordan den planlagte struktur på en del punkter afviger fra regeringens målsætninger fra folkeskolen, bl.a. ved at Halsnæs kommune nedprioriterer ledelsen på den enkelte skole og ved at Halsnæs kommunes skolebestyrelser bliver mindre involveret i den enkelte skole.