tirsdag den 1. februar 2011

Artikel: 8/3 strukturen giver ikke en besparelse

Civiløkonom Jesper Jensen beskriver i en artikel i Frederiksværk Ugeblad, hvordan 8/3 skolestrukturen vil påføre ekstra udgifter til kommunen, som fjerner den reelle besparelse.