tirsdag den 11. januar 2011

Masser af debat om skolestrukturreformen

Denne uges Frederiksværk Ugeblad indeholder mange debatindlæg om den kommende skolestruktur. Bl.a.:

* Nogle argumenterer for en fødeskolestruktur, hvor to skoler har de laveste klassetrin, og en enkelt skole har de højeste klassetrin
* Nogle argumenterer generelt imod at ændre på skolestrukturen
* Lærerne på Kregme Skole har et indlæg om at lave fødeskoler, og siger at de deraf følgende transportproblemer kan løses med shuttle busser
* Det udpeges, at byrådets lærermedlemmer ikke erklærer sig inhabile, selv om deres ansættelse står på spil.
* 8/3 modellen beskyldes for at beskytte visse lærere mod fyring
* Flere anklager reformen for at løse besparelserne på en ineffektiv måde
* Der foreslås at Kregme skole lukkes

Læs mere her og her.