fredag den 28. januar 2011

800 underskrifter mod skolestrukturreform

Der er indsamlet 800 underskrifter mod 8/3 modellen - læs mere på forsiden af Frederiksværk Ugeblad.