lørdag den 15. december 2007

Vandprisen stiger 38% til 50,- kr. per m3

Gældende fra 1. januar 2008. Læs mere i Frederiksborg Amts Avis.