onsdag den 12. december 2007

Julemærkehjemmet truet af dårligt salg af julemærker

Overgangen fra breve til elektronisk kommunikation betyder færre penge til at hjælpe børn. Læs mere i Frederiksborg Amts Avis.