onsdag den 9. marts 2011

Flextrafik indføres per 1. oktober 2011

Flextrafik indføres per 1. oktober 2011 ifølge kommunens hjemmeside. Der står ikke noget om, hvilke buslinier der må lade livet som følge af dette.