fredag den 19. oktober 2007

Forslag om omlægning af bus 319

Ældrerådsformanden foreslår, at bus 319 kører op til plejehjemmet - læs mere i Frederiksværk Ugeblad.