mandag den 10. september 2007

Udvidelse af skolen udskydes

Vores borgmester regner med at udskyde udvidelsen og moderniseringen af Ølsted Skole, ligesom at den ny daginstitution i Kregme Syd bliver udskudt, bl.a. på grund af, at der sælges færre grunde i Kregme Syd. Læs mere i Frederiksværk Ugeblad af 5. september, side 2. Til gengæld skrider udvidelsen af Daginstitution Gydebakken fremad.